Sony NP-FC11 Operating Instructions PDF

Sony NP-FC11 Operating Instructions PDF
Pages 2
Year 2003
Language(s)
Arabic ar
German de
English en
Finnish fi
French fr
Italian it
Korean ko
Russian ru
Danish dk
Spanish sp
Chinese zh
Dutch; Flemish nl
Portuguese pt
1 of 2
1 of 2

Summary of Content for Sony NP-FC11 Operating Instructions PDF

3-079-752-11 (1)

Sony Corporation 2003 Printed in Japan

NP-FC11

Rechargeable Battery Pack

Operating Instructions Mode demploi Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Istruzioni duso Manual de instrues Betjeningsvejledning Kyttohjeet

Diseo y especificaciones sujetos a cambios sin previo aviso.

Nederlands

Voor de klanten in Nederland Gooi de batterij niet weg maar lever deze in als klein chemisch afval (KCA)

Het "InfoLITHIUM" batterijpak bevat een lithiumionen-batterij die tijdens gebruik informatie over het stroomverbruik kan doorgeven aan hiervoor geschikte elektronische apparatuur.

Gebruikt u dit batterijpak in elektronische apparatuur met het beeldmerk, dan toont deze apparatuur de resterende gebruiksduur in minuten.* Elektronische apparatuur zonder dit beeldmerk zal de resterende gebruiksduur niet aangeven. * De aanduiding kan niet altijd precies juist zijn,

afhankelijk van de omstandigheden van gebruik. Als er een afwijking optreedt, gebruikt u het batterijpak dan eerst helemaal op en laadt u het daarna weer volledig op. De aanduiding zal dan weer nauwkeurig zijn. Er kan echter weer een afwijking optreden wanneer u het batterijpak langdurig op een warme plaats laat liggen, of na veelvuldig gebruik van het batterijpak.

"InfoLITHIUM" is een handelsmerk van Sony Corporation.

Neem vooral de volgende aanwijzingen in acht Laad het batterijpak op met een aanbevolen

batterijlader of apparaat met oplaadfunctie. Om schade door kortsluiting te voorkomen, dient u

te zorgen dat er geen metalen voorwerpen zoals een ketting of een sleutelbos in aanraking komen met de aansluitcontacten (A in de afbeelding).

Houd het batterijpak uit de buurt van vuur of hitte. Zorg dat het batterijpak niet wordt blootgesteld aan

temperaturen boven 60 C, zoals in de volle zon of in een afgesloten auto die in de zon geparkeerd staat.

Houd het batterijpak steeds droog. Laat het batterijpak niet vallen en behoed het voor

mechanische schokken. Pas op voor kortsluiting van de aansluitcontacten

(A in de afbeelding). Probeer niet het batterijpak te demonteren of aan te

passen voor andere doeleinden.

Juiste omgang met het batterijpak Laad het batterijpak voor het gebruik op. Bevestig het batterijpak vooral stevig aan uw video-

apparatuur. Zie voor nadere bijzonderheden de

gebruiksaanwijzingen van het oplaadapparaat en uw video-apparatuur.

Voor effectief opladen van het batterijpak en de beste werking dient u het batterijpak volledig op te laden bij een omgevingstemperatuur tussen de 10C en 30C.

De werking van de batterij wordt minder bij lage temperaturen. In een koude omgeving zal het batterijpak dus minder lang meegaan. Voor een langdurig probleemloos gebruik raden wij u het volgende aan: Bewaar het batterijpak in uw broekzak, jaszak e.d.

zodat de batterij warm blijft. Haal het batterijpak pas vlak voor het gebruik uit uw zak en breng het aan op de camcorder wanneer u gereed bent om te gaan opnemen.

Houd voldoende reserve-batterijen bij de hand voor twee- of driemaal de verwachte opnameduur, en maak ook proefopnamen voor u de uiteindelijke opname maakt.

Als de camcorder wordt uitgeschakeld, terwijl de batterijspanningsindicator aangaf dat het batterijpak nog voldoende stroom kon leveren, laad dan het batterijpak opnieuw volledig op, dan zal de batterijspanningsindicator weer de juiste gebruiksduur tonen. Soms kan echter niet de juiste batterijspanning getoond worden, als het batterijpak geruime tijd achtereen aan hitte is blootgesteld of langdurig in volledig opgeladen toestand is blijven liggen, of als het batterijpak erg intensief is gebruikt. De aangegeven resterende batterij-gebruiksduur is geen absoluut gegeven, maar een benadering van de beschikbare gebruiksduur.

Om een batterijpak in goede staat te houden als u het een tijd lang niet gebruikt, dient u het minstens eenmaal per jaar als volgt op te frissen. 1. Laad het batterijpak volledig op. 2. Gebruik het helemaal op met uw camcorder of andere elektronische apparatuur. 3. Verwijder het batterijpak en berg het op in een droge, koele omgeving.

De levensduur van de batterij is beperkt. Naarmate u de batterij gebruikt, zal geleidelijk de capaciteit en de gebruiksduur teruglopen. Wanneer de gebruiksduur van een volledig opgeladen batterij aanmerkelijk is afgenomen, zal het batterijpak waarschijnlijk het eind van zijn nuttige levensduur naderen, Koop dan a.u.b. een nieuw batterijpak.

De levensduur van elk afzonderlijk batterijpak is afhankelijk van de omstandigheden waaronder het wordt bewaard en gebruikt.

Geen vergoeding voor verloren opnamen Verloren gegane video-opnamen kunnen niet worden vergoed, ook niet als er bij opnemen of weergeven iets misgaat door een storing in het batterijpak e.d.

Technische gegevens Maximale uitgangsspanning: 4,2 V gelijkstroom/ Gemiddelde uitgangsspanning: 3,6 V gelijkstroom/ Capaciteit 2,8 Wh (780 mAh)/Bedrijfstemperatuur: 0 C tot 40 C/Afmetingen: ca. 22,0 11,7 50,2 mm (b/ h/d)/Gewicht: ca. 25 g (gram) Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens voorbehouden, zonder kennisgeving.

Svenska

InfoLITHIUM r ett laddningsbart litiumjonbatteri som vid anvndning tillsammans med kompatibel elektronisk utrustning kan frmedla uppgifter om batteriets terstende kapacitet.

D batteriet anvnds tillsammans med elektronisk utrustning, som br mrket , kommer utrustningen ifrga att ange den terstende batterikapaciteten i minuter*. Om batteriet dremot anvnds tillsammans med elektronisk utrustning som inte br mrket , s kommer den terstende batterikapaciteten inte att anges i minuter.

Utilisation de la batterie rechargeable Rechargez la batterie avant de lutiliser. Fixez correctement la batterie lappareil

lectronique. Reportez-vous au mode demploi de lappareil

lectronique pour de plus amples informations. Il est conseill de recharger la batterie une

temprature ambiante de 10 C et 30 C pour que la batterie se recharge efficacement.

Les performances de la batterie diminuent basse temprature, cest pourquoi dans un lieu froid son autonomie sera infrieure la normale. Pour utiliser plus longtemps la batterie, il est conseill de: Mettre la batterie dans une poche pour la maintenir

au chaud et linsrer seulement avant de filmer. Emportez toujours quelques batteries de rechange

pour disposer dun temps de nregistrement suffisant (deux trois fois le temps prvu) et pour pouvoir faire des essais avant lenregistrement proprement dit.

Si le camescope steint bien que lautonomie de la batterie soit apparemment suffisante, rechargez compltement la batterie une nouvelle fois. de sorte que lautonomie restante soit indique correctement. Il nest pas toujours possible dobtenir une indication exacte, mme aprs la recharge, si la batterie a t expose pendant longtemps de trs hautes tempratures, ou si elle a t frquemment utilise ou laisse compltement charge sans tre vide. Le temps indiqu doit servir titre de rfrence seulement.

Si vous prvoyez de ne pas utiliser la batterie pendant un certain temps, effectuez les oprations suivantes au moins une fois dans lanne. 1. Rechargez compltement la batterie. 2. Dchargez la batterie sur votre appareil lectronique. 3. Retirez la batterie de lappareil et rangez-la un endroit sec et frais.

La batterie a une dure de service limite. Lautonomie de la batterie diminue long terme. Lorsquelle est nettement infrieure la normale, cest que la dure de service de la batterie a expir. Dans ce cas, achetez une nouvelle batterie.

La dure de service dune batterie dpend des conditions dutilisation, de rangement et de lenvironnement.

Garantie concernant les enregistrements Aucune compensation ne peut tre garantie sil na pas t possible deffectuer lenregistrement ou la lecture en raison du mauvais fonctionnement de la batterie, etc.

Spcifications Tension de sortie maximale: Courant continu 4,2 V/ Tension de sortie principale: Courant continu 3,6 V/ Capacite: 2,8 Wh (780 mAh)/Temprature de fonctionnement: 0 C 40 C (32 F 104 F)/ Dimensions: Env. 22,0 11,7 50,2 mm (l/h/p) (7/8 15/32 2 po.)/Masse: Env. 25 g (0,9 on) La conception et les spcifications peuvent tre modifies sans pravis.

Deutsch

Fr kunden in Deutschland Entsorgungshinweis: Bitte werfen Sie nur entladene Batterien in die Sammelboxen beim Handel oder den Kommunen. Entladen sind Batterien in der Regel dann, wenn das Gert abschaltet und signalisiert Batterie leer oder nach lngerer Gebrauchsdauer der Batterien nicht mehr einwandfrei funktioniert. Um sicherzugehen, kleben Sie die Batteriepole z.B. mit einem Klebestreifen ab oder geben Sie die Batterien einzeln in einen Plastikbeutel.

Lithiumionen-Akkus vom Typ InfoLITHIUM tauschen mit dafr vorgesehenen Videogerten Daten hinsichtlich des Stromverbrauchs aus.

Wird der Akku zur Versorgung eines Gerts mit der Markierung verwendet, zeigt das Gert die restliche Betriebszeit in Minuten an*. Besitzt das Gert diese Markierung nicht, wird die restliche Betriebszeit nicht angezeigt. * Abhngig von den Betriebsbedingungen stimmt die

Anzeige manchmal nicht genau. Betreiben Sie den Akku in einem solchen Fall, bis er leer ist und laden Sie ihn dann wieder auf. Anschlieend stimmt die Anzeige wieder. Wenn der Akku lngere Zeit warmen Temperaturen ausgesetzt war oder schon sehr hufig wieder aufgeladen wurde, stimmt die Anzeige jedoch mglicherweise auch nach dem Laden nicht genau.

InfoLITHIUM ist ein Warenzeichen der Sony Corporation.

Bitte stets beachten Verwenden Sie nur das angegebene Ladegert oder

ein Gert mit Ladefunktion. Achten Sie darauf, da die Akkukontakte (A in der

Abbildung) nicht kurzgeschlossen werden. Durch Kurzschlu kann es zu Unfllen kommen.

Halten Sie den Akku von Feuer fern. Setzen Sie den Akku keinen Temperaturen ber 60

C aus, wie sie zum Beispiel in einem in der Sonne geparkten Auto oder durch direkte Sonneneinstrahlung auftreten knnen.

Achten Sie darauf, da der Akku nicht na wird. Setzen Sie den Akku keinen Sten aus. Schlieen Sie die Kontakte nicht kurz (A in der

Abbildung). Zerlegen oder modifizieren Sie den Akku nicht.

Verwenden des Akkus Laden Sie den Akku vor der Verwendung. Bringen Sie den Akku fest am Videogert an. Informationen zum Laden des Akkus und zur

Ladedauer finden Sie in der Bedienungsanleitung des Gerts.

Laden Sie den Akku mglichst bei Umgebungstemperaturen zwischen 10 C und 30 C. In diesem Temperaturbereich lt sich der Akku optimal voll laden.

Bei niedrigen Umgebungstemperaturen verringert sich die Akkukapazitt und damit die Betriebszeit. Beachten Sie die folgenden Angaben, um eine lange Betriebszeit sicherzustellen: Stecken Sie den Akku in eine Tasche in

Krpernhe, damit der Akku warmgehalten wird. Setzen Sie ihn erst unmittelbar vor der Aufnahme in den Camcorder ein.

Halten Sie Akkus fr das Zwei- bis Dreifache der geplanten Aufnahmezeit bereit, und vergewissern Sie sich mit Probeaufnahmen von der einwandfreien Funktion.

Wenn der Camcorder den Betrieb einstellt, obwohl der Akku laut Akkurestzeitanzeige noch nicht leer ist, laden Sie den Akku erneut voll auf. Danach wird die richtige Akkurestzeit angezeigt. Beachten Sie jedoch, dass die Akkurestzeit in folgenden Fllen nicht stimmt: Wenn der Akku lngere Zeit bei hohen Umgebungstemperaturen betrieben wird, wenn ein voll geladener Akku lngere Zeit nicht verwendet wird und wenn ein Akku bereits sehr hufig verwendet wurde. Die Akkurestzeitanzeige stimmt nicht hundertprozentig. Verwenden Sie sie nur als Anhaltspunkt.

Wenn Sie beabsichtigen, den Akku lngere Zeit nicht verwenden, fhren Sie ein Mal pro Jahr die folgenden Schritte aus, damit der Akku seine Leistungsfhigkeit behlt. 1. Laden Sie den Akku ganz auf. 2. Betreiben Sie ein Gert mit dem Akku, bis er ganz leer ist. 3. Nehmen Sie den Akku vom Gert ab, und bewahren Sie ihn an einem trockenen, khlen Platz auf.

Die Lebensdauer des Akkus ist begrenzt. Je hufiger der Akku verwendet wird, umso mehr verringert sich die Kapazitt. Wenn ein voll geladener Akku nur noch eine relativ geringe Betriebszeit ermglicht, wechseln Sie ihn gegen einen neuen aus.

Die Lebensdauer des Akkus hngt von der Einsatzhufigkeit, den Betriebsbedingungen und den Lagerbedingungen ab.

Haftung fr Aufnahmen Es wird keine Haftung bernommen, wenn die Aufnahme oder Wiedergabe auf Grund einer Fehlfunktion des Akkus usw. nicht richtig ausfgefhrt wurde.

Technische Daten Max. Ausgangsspannung: 4,2 V Gleichspannung/ Mittlere Ausgangsspannung: 3,6 V Gleichspannung/ Kapazitt: 2,8 Wh (780 mAh)/ Betriebstemperaturbereich: 0 C bis 40 C/ Abmessungen: ca. 22,0 11,7 50,2 mm (B/H/T)/ Gewicht: ca. 25 g nderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.

Espaol Nombre del producto: Batera Modelo: NP-FC11

InfoLITHIUM es una batera de iones de litio que permite intercambiar datos con equipos elctricos compatibles sobre el consumo de la batera.

Si emplea esta batera con un equipo electrnico que disponga de la marca , el equipo electrnico indicar en minutos* el tiempo restante de la batera. No obstante, si la utiliza con un equipo electrnico que no disponga de dicha marca, la capacidad restante de la batera no se indicar en minutos. * La indicacin puede no ser precisa en funcin de la

condicin y el entorno en los que se emplee el equipo. Si la indicacin no es precisa, descarque completamente la batera y, a continuacin, crguela por completo para que dicha indicacin sea precisa. Sin embargo, es posible que no lo sea si utiliza o deja la batera durante mucho tiempo en un lugar clido, o despus de haberla utilizado muchas veces.

InfoLITHIUM es marca comercial de Sony Corporation.

Tenga en cuenta lo siguiente Cargue la batera con el cargador o el equipo con

funcin de carga especificado. Para evitar accidentes causados por cortocircuitos,

evite que objetos metlicos, como un collar, entren en contacto con los terminales de la bateria (A de la ilustracin).

Mantenga la batera alejada del fuego. No exponga nunca la batera a temperaturas

superiores a 60 C, como en el interior de un automvil estacionado al solo o a la luz solar directa.

Mantenga la batera seca. No exponga la batera a golpes. No cortocircuite los terminales (A de la ilustracin). No desarme ni modifique la batera.

Utilizacin de la batera Crguela antes de utilizarla. Fije la batera con seguridad al equipo de vdeo. Para ms informacin, consulte el manual de

instrucciones del equipo de vdeo. Para permitir que la batera se cargue eficazmente, le

recomendamos cargarla completamente en un ambiente con una temperatura de 10 a 30C.

El rendimiento de la batera se reducir en ambientes de baja temperatura. Por lo tanto, el tiempo de utilizacin de la batera se reducir en lugares fros. Le recomendamos lo siguiente para poder utilizar la batera durante ms tiempo: Coloque la batera en un bolsillo, cerca de su

cuerpo, para calentarla e instlela en su videocmara antes de comenzar a videofilmar.

Hgase con bateras para dos o tres veces el tiempo de videofilmacin pensada, y haga pruebas antes de la videofilmacin real.

Si la alimentacin se desconecta aunque el indicador de batera restante seale que sta tiene energa suficiente para funcionar, vuelva a cargarla completamente para que el indicador de batera restante muestre la indicacin correcta. Sin embargo, tenga en cuenta que la indicacin de la batera restante correcta puede no restablecerse si se utiliza a altas temperaturas, si se deja completamente cargada, o si se utiliza con frecuencia. Tome el tiempo de batera restante como el tiempo aproximado de videofilmacin.

Cuando no vaya a utilizar la batera durante mucho tiempo, realice el procedimiento siguiente una vez al ao para mantener la funcin apropiada. 1. Cargue completamente la batera. 2. Descargue la batera en su equipo electrnico. 3. Extraiga la batera del equipo y gurdela en un lugar seco y fresco.

La duracin de la batera es limitada. La capacidad de la batera se ir reduciendo a medida que la utilice, y que vaya transcurriendo. Cuando la duracin de la batera se acorte considerablemente, es posible que su vida til se haya acabado. Compre una batera nueva.

La duracin de la batera variar dependiendo de cmo se almacene, de las condiciones de operacin, y del medio ambiente.

Garanta para el contenido grabado El contenido de la grabacin no podr compensarse si no puede realizarse la grabacin o la reproduccin debido a un mal funcionamiento de la batera, etc.

Especificaciones Tensin de salida mxima: cc 4,2 V/Tensin de salida media: cc 3,6 V/Capacidad: 2,8 Wh (780 mAh)/ Temperatura de funcionamiento: 0 C a 40 C (32 F a 104 F)/Dimensiones: Aprox. 22,0 11,7 50,2 mm (an/al/prf)/Masa: Aprox. 25 g

English

The InfoLITHIUM is a lithium ion battery pack which can exchange data with compatible electronic equipment about its battery consumption.

When you use this battery pack with electronic equipment having the mark, the electronic equiment will indicate the remaining battery time in minutes*. However, if you use it with electronic equipment not having this mark, the remaining battery capacity will not be indicated in minutes. * The indication may not be accurate depending on

the condition and environment which the equipment is used under. If the indication is not accurate, use the battery pack completely and then charge it fully. The indication will become accurate. However, the indication may not become accurate if you use or leave the battery pack in a warm place for a long time, or after you have used the battery pack many times.

InfoLITHIUM is a trademark of Sony Corporation.

Be sure to observe followings Use only the specified charger or equipment with

the charging function. To prevent accident from a short circuit, do not

allow metal objects to come into contact with the battery terminals (A in the illustration).

Keep the battery pack away from fire. Never expose the battery pack to temperature above

60 C (140 F), such as in a car parked in the sun or under direct sunlight.

Keep the battery pack dry. Do not expose the battery pack to any mechanical

shock. Do not short the terminals (A in the illustration). Do not disassemble nor modify the battery pack.

Using the battery pack Charge before using. Attach the battery pack to electronic equipment

securely. Please refer to the operating instruction of the

electronic equipment for further information. To enable to charge the battery efficiently, we

recommend charging the battery pack fully in an ambient temperature of between 10 C to 30 C (50 F to 86 F) .

Battery pack performance decreases in low- temperature surroundings. So, the time that the battery pack can be used is shorter in cold places. We recommend the following to use longer: Put the battery pack in a pocket to warm it up, and

insert it in your electronic equipment immediately before you start taking shots.

Have spare battery packs handy for two or three times the expected recording time, and make trial recording before taking the actual recording.

If the power may go off although the remaining battery time indicator indicates that the battery pack has enough power to operate, charge the battery pack fully again so that the indication on the remaining battery time indicator is correct. Note, however, that the correct battery indication sometimes will not be restored if it is used in high temperatures for a long time or left in a fully charged state, or the battery pack is frequently used. Regard the remaining battery time indication as the approximate shooting time.

If the battery pack is not used for a long time, do the following procedure once per year to maintain proper function. 1. Fully charge the battery. 2. Discharge on your electronic equipment. 3. Remove the battery from the equipment and store it in a dry, cool place.

The battery life is limited. Battery capacity drops little by little as you use it more and more, and as time passes. When the available battery time is shortened considerably, a probable cause is that the battery pack has reached the end of its life. Please buy a new battery pack.

The battery life varies according to how it is stored and operating conditions and environment for each battery pack.

Warranty for Recorded Content Contents of the recording cannot be compensated if recording or playback is not made due to a malfunction of the battery pack, etc.

Specifications Maximum output voltage: DC 4.2 V/Mean output voltage: DC 3.6 V/Capacity: 2.8 Wh (780 mAh)/ Operating temperature: 0 C to 40 C (32 F to 104 F)/ Dimensions: Approx. 22.0 11.7 50.2 mm (w/h/d) (7/8 15/32 2 inches)/Mass: Approx. 25 g (0.9 oz) Design and specifications are subject to change without notice.

Franais

La batterie InfoLITHIUM est une batterie rechargeable au lithium-ion qui peut changer des donnes concernant la consommation dnergie avec les appareils lectroniques compatibles.

Lorsque vous utilisez cette batterie avec un appareil lectronique portant la marque , lautonomie de cet appareil est indique en minutes*. Si vous lutilisez avec dautres appareils, lautonomie ne sera pas indique en minutes. * Cette indication peut ne pas tre trs prcise. Cela

dpend des conditions dutilisation et de lenvironnement. Si elle nest pas exacte, utilisez la batterie jusqu ce quelle soit vide et rechargez-la une nouvelle fois compltement. A ce moment, lautonomie sera indique correctement. Toutefois, si vous laissez trop longtemps la batterie un endroit chaud, ou si vous avez utilis trop souvent la batterie il se peut que lindication ne soit pas correcte.

InfoLITHIUM est une marque de Sony Corportation.

Prcaution prendre Utilisez le chargeur spcifi ou un appareil avec

fonction de recharge seulement. Afin d'viter tout court-circuit, ne mettez pas les

bornes de la batterie au contact dobjects mtalliques (A sur lillustration).

Laissez la batterie lcart du feu. Ne laissez jamais la batterie la temprature

suprieure 60 C (140 F), comme en plein soleil ou dans une voiture gare au soleil.

Nexposez pas la batterie lhumidit. Nexposez pas la batterie des chocs dorigine

mcanique. Ne court-circuitez pas les bornes (A sur

lillustration). Nouvrez pas ou ne transformez pas la batterie.

For the customers in the United States and Canada Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and

receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit

different from that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved in this manual could void your authority to operate this equipment.

THIS DEVICE COMPLIES WITH PART 15 OF THE FCC RULES. OPERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS: (1) THIS DEVICE MAY NOT CAUSE HARMFUL INTERFERENCE, AND (2) THIS DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE RECEIVED, INCLUDING INTERFERENCE THAT MAY CAUSE UNDESIRED OPERATION. THIS CLASS B DIGITAL APPARATUS COMPLIES WITH CANADIAN ICES-003. CET APPAREIL NUMRIQUE DE LA CLASSE B EST CONFORME LA NORME NMB-003 DU CANADA.

RECYCLING LITHIUM-ION BATTERIES Lithium-Ion batteries are recyclable. You can help preserve our environment by returning your used rechargeable batteries to the collection and recycling location nearest you. For more information regarding recycling of rechargeable batteries, call toll free 1-800-822-8837, or visit http://www.rbrc.org/ Caution: Do not handle damaged or leaking

lithium-ion batteries.

RECYCLAGE DES ACCUMULATEURS AUX IONS DE LITHIUM Les accumulateurs aux ions de lithium sont recyclables. Vous pouvez contribuer prserver lenvironnement en rapportant les piles uses dans un point de collection et recyclage le plus proche. Pour plus dinformations sur le recyclage des accumulateurs, tlphonez le numro gratuit 1-800-822-8837 (Etats-Units et Canada uniquement), ou visitez http://www.rbrc.org/ Avertissment: Ne pas utilliser des accumulateurs

aux ions de lithium qui sont endommages ou qui fuient.

RECYCLADO DE BATERIAS DE IONES DE LITIO Las bateras de iones de litio son reciclables. Usted podr ayudar a conservar el medio ambiente devolviendo las bateras usadas al punto de reciclaje mas cercano. Para ms informacin sobre el reciclado de bateras, llame al nmero gratuito 1-800-822-8837, o visite http://www.rbrc.org/ Precaucin: No utilice bateras de iones de litio

daadas o con fugas.

* Beroende p de frhllanden som rder och den milj som utrustningen anvnds i, kan det hnda att korrekt batterikapacitet inte kan anges. Vid felaktigt angiven batterikapacitet br batteriet frst anvndas tills det r helt urladdat och drefter laddas upp helt, s att korrekt batterikapacitet ter kan anges. Om batteriet under en lngre tid har anvnts eller lmnats p en varm plats, eller om det har anvnts vldigt mnga gnger, s kan det dock hnda att korrekt batterikapacitet nd inte kan anges.

InfoLITHIUM r ett varumrke, som tillhr Sony Corporation.

Observera fljande Ladda batteriet med angiven batteriladdare eller

med annan produkt med laddningsfunktion. Se till att inte ngra metallfrml kommer i kontakt

med batteriets poler (A i illustrationen), fr att undvika olycka p grund av kortslutning.

Hll batteriet borta frn eld. Utstt aldrig batteriet fr temperaturer ver

60 C, som kan uppst exempelvis i en bil parkerad i solen eller i direkt solljus.

Frvara batteriet torrt. Utstt aldrig batteriet fr mekaniska sttar. Kortslut inte batteripolerna (A i illustrationen). Plocka aldrig isr och frsk inte modifiera batteriet.

Tillvgagngsstt Ladda batteriet fre anvndning. Montera batteriet ordentligt p videoprodukten

ifrga. Vi hnvisar till laddarens och videoutrustningens

bruksanvisningar angende ytterligare information. Fr att mjliggra att batteriet laddas effektivt

rekommenderar vi att batteriet fulladdas i en lufttemperatur mellan 10 C och 30 C.

Batteridrifttiden blir kortare nr det r kallt. Flj de nedanstende anvisningarna fr att srja fr lngre inspelningstid: Frvara batteriet i en ficka s att det hlls varmt.

Montera det p videokameran strax innan du brjar filma.

Ta alltid med dig laddade batterier s att de tcker tv till tre gnger den planerade inspelningstiden. Gr en provinspelning innan du brjar filma.

Om strmmen skulle sls av trots att indikeringen fr terstende batteridrifttid visar att batteriet har tillrcklig kapacitet fr att anvndas, skall batteriet fulladdas igen fr att korrigera indikeringen p batteriets tidsindikator. Observera emellertid att detta ibland inte terstller korrekt batteriindikering om batteriet anvnds i hga temperaturer en lngre tid eller nr det fulladdade batteriet fr ligga oanvnt, eller om det anvnds ofta. Indikeringen fr terstende batteridrifttid skall uppfattas som ungefrlig inspelningstid.

Om batteriet inte anvnds under en lngre tid, s utfr fljande tgrder en gng per r fr att bevara batteriets prestanda. 1. Ladda upp batteriet helt. 2. Ladda ur batteriet med hjlp av den elektroniska utrustning det r avsett fr. 3. Ta loss batteriet frn utrustningen och frvara det p ett torrt och svalt stlle.

Batteriets livslngd r begrnsad. Batterikapaciteten snks gradvis nr videokameran anvnds. Nr batteridrifttiden blir mycket kortare n vanligt, r den troliga orsaken till det att batteriets livslngd har gtt ut. Var god kp ett nytt batteri.

Batteriets livslngd varierar beroende p hur batteriet frvaras, enligt inspelningsfrhllandena och den milj dr videokameran drivs med batteriet.

Garanti fr inspelat innehll Innehllet i inspelningen kan inte kompenseras om inspelning eller uppspelning inte sker beroende p tekniskt fel i batteriet, etc.

Tekniska data Maximal utspnning: 4,2 V likstrmsspnning/ Genomsnittlig utspnning: 3,6 V likstrmsspnning/ Kapacitet: 2,8 Wh (780 mAh)/Driftstemperatur: frn 0 C till 40 C/Yttermtt: ca 22,0 11,7 50,2 mm (b/h/ d)/Vikt: ca 25 g Rtt till ndringar frbehlles.

Italiano

InfoLITHIUM un blocco batteria a ioni di litio che pu scambiare dati relativi al suo consumo di energia con apparecchi elettronici compatibili.

Quando si usa questo blocco batteria con apparecchi elettronici dotati del marchio , lapparecchio elettronico indicher il tempo di funzionamento rimanente del blocco batteria in minuti*. Tuttavia, se lo si usa con apparecchi elettronici privi di questo marchio, la capacit rimanente del blocco batteria non sar indicata in minuti. * Lindicazione pu non essere accurata a seconda

delle condizioni e dellambiente in cui lapparecchio viene usato. Se lindicazione non accurata, usare il blocco batteria completamente e quindi caricarlo completamente. Lindicazione diventa accurata. Tuttavia, lindicazione pu non divenire accurata se si usa o si lascia il blocco batteria in luoghi caldi per lungo tempo o dopo che si usato il blocco batteria molte volte.

InfoLITHIUM un marchi di Sony Corporation.

Assicurarsi di osservare quanto segue Caricare con il caricabatterie o apparecchio con

funzione di carica specificato. Per evitare incidenti causati da cortocircuiti, non

permettere che oggetti metallici come catenine vengano in confatto con i terminali batteria (A nellillustrazione).

Tenere il blocco batteria lontano dal fuoco. Non esporre mai il blocco batteria a temperature

superiori a 60 C, come in unauto parcheggiata al sole o dove batte direttamente il sole.

Tenere asciutto il blocco batteria. Non esporre il blocco batteria ad alcuna scossa

meccanica. Non cortocircuitare i terminali

(A nellillustrazione). Non smontare o modificare il blocco batteria.

Uso del blocco batteria Caricare prima delluso. Applicare saldamente il blocco batteria

allapparecchio elettronico. Fare riferimento alle istruzioni per luso del

dellapparecchio elettronico per ulteriori informazioni.

Per una carica efficiente del blocco batteria, consigliamo di caricare completamente il blocco batteria ad una temperatura ambiente compresa tra 10C e 30C.

(Continua alla pagina posteriore)Printed on 100% recycled paper using VOC (Volatile Organic Compound)-free vegetable oil based ink.

Italiano

(Continua dalla pagina anteriore) Uso del blocco batteria (continuazione) Le prestazioni del blocco batteria calano in ambienti

a bassa temperatura. Per questo motivo il tempo di impiego disponibile con il blocco batteria inferiore in luoghi freddi. Consigliamo di quanto segue per un uso senza problemi per un tempo pi lungo: Tenere il blocco batteria in tasca per scaldarlo e

inserirlo nellapparecchio elettronico appena prima di iniziare le riprese.

Tenere a portata di mano blocchi batteria di scorta per due o tre volte il tempo di ripresa previsto ed eseguire riprese di prova prima di passare a quelle effettive.

Se lapparecchio si spegne anche se lindicatore di tempo rimanente del blocco batteria mostra che esiste ancora energia sufficiente, caricare di nuovo completamente il blocco batteria in modo che sia indicato il tempo rimanente del blocco batteria corretto. Notare per che lindicazione di tempo rimanente corretta a volte non pu essere ripristinata se il blocco batteria viene usato ad alte temperature per lungo tempo o viene lasciato nello stato completamente carico o se il blocco batteria viene usato frequentemente. Considerare lindicazione di tempo rimanente del blocco batteria come un tempo di ripresa approssimativo.

Se il blocco batteria non viene usato per lungo tempo, fare quanto segue una volta allanno per mantenere un funzionamento corretto. 1. Caricare completamente il blocco batteria. 2. Scaricarlo sullapparecchio elettronico. 3. Rimuovere il blocco batteria dallapparecchio e riporlo in un luogo fresco e asciutto.

La vita utile del blocco batteria limitata. La capacit del blocco batteria cala un poco per volta quanto pi viene usato e col passare del tempo. Quando il tempo di funzioamento disponibile notevolmente abbreviato, una causa probabile che il blocco batteria ha raggiunto la fine della sua vita utile. Acquistare un blocco batteria nuovo.

La durata utile del blocco batteria varia a seconda di come viene conservato e delle condizioni di impiego e dellambiente per ciascun blocco batteria.

Garanzia per il contenuto registrato Il contenuto della registrazione non pu essere compensato se la registrazione o la riproduzione non viene eseguita a causa di problemi di funzionamento del blocco batteria, ecc.

Caratteristiche tecniche Tensione massima in uscita: CC 4,2 V/Tensione media in uscita: CC 3,6 V/Capacit: 2,8 Wh (780 mAh)/ Temperatura di impiego: Da 0 C a 40 C/ Dimensioni: Circa 22,0 11,7 50,2 mm (l/a/p)/ Massa: Circa 25 g Disegno e caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Portugus

A InfoLITHIUM uma bateria recarregvel de on ltio capaz de intercambiar dados com equipamentos electrnicos compatveis acerca do seu consumo de carga.

Quando utilizar esta bateria recarregvel com equipamentos electrnicos que possuam a marca

, o equipamento electrnico indicar o tempo de carga restante na bateria em minutos*. Entretanto, caso a utilize com equipamentos electrnicos que no possuam esta marca, a capacidade de carga restante na bateria no ser indicada em minutos. * A indicao pode no ser precisa dependendo das

condies e do ambiente em que o equipamento for utilizado. Caso a indicao no seja precisa, utilize a bateria recarregvel at esgotar completamente a sua carga, e ento recarregue-a completamente. A indicao se tornar precisa. Entretanto, a indicao pode no ser precisa, caso utilize ou deixe a bateria recarregvel em locais quentes por um longo tempo ou aps ter utilizado a bateria recarregvel muitas vezes.

InfoLITHIUM uma marca comercial de Sony Corporation.

Certifique-se de observar os seguintes itens Utilize somente o carregador de baterias

especificado ou equipamento com a funo de carregamento.

Para evitar acidentes decorrentes de um curto- circuito, no permita que nenhum objecto metlico, entre em contacto com os terminais da bateria (A na ilustrao).

Mantenha a bateria recarregvel distante do fogo. Nunca exponha a bateria recarregvel a

temperaturas acima de 60 C, tal como no interior de um automvel estacionado ao sol ou sob a luz solar directa.

Mantenha a bateria recarregvel seca. No exponha a bateria recarregvel a nenhum

choque mecnico. No curto-circuite os terminais (A na ilustrao). No demonte nem modifique a bateria recarregvel.

Utilizao da bateria recarregvel Recarregue-a antes de utiliz-la. Encaixe a bateria recarregvel no equipamento

electrnico firmemente. Consulte o manual de instrues equipamento

electrnico quanto a maiores informaes. Para permitir que a bateria seja carregada

eficientemente, recomenda-se carreg-la completamente sob uma temperatura ambiente entre 10C e 30C.

O desempenho da bateria cai em ambientes de baixas temperaturas. Assim, o tempo de utilizao da bateria pode ser encurtado em locais frios. Recomendamos observar o seguinte para prolongar o seu uso: Coloque a bateria num bolso da sua roupa para

aquec-la com o calor do seu corpo, e insira-a no seu equipamento electrnico imediatamente antes de iniciar as tomadas de cena.

Tenha baterias de reserva disponveis para duas ou trs vezes o tempo de filmagem planeado, e efectue filmagens de prova antes de executar as filmagens reais.

Se a alimentao se desligar, embora o indicador de carga restante na bateria informe que a bateria recarregvel possui carga suficiente para operar, recarregue completamente a bateria recarregvel de maneira que a informao do indicador de carga restante da bateria fique correcta. Note, porm, que a indicao correcta de carga da bateria s vezes no restaurada quando a bateria utilizada sob temperaturas elevadas por um longo tempo, deixada em estado plenamente carregado, ou frequentemente utilizada. Considere a indicao do tempo de carga restante na bateria como um tempo de filmagem aproximado.

Quando no for utilizar a bateria recarregvel por um longo intervalo, efectue o seguinte procedimento uma vez por ano, para manter o funcionamento apropriado da bateria. 1. Carregue a bateria completamente. 2. Descarregue a sua carga no equipamento electrnico. 3. Retire a bateria do equipamento e guarde-a num local fresco e seco.

A vida til da bateria limitada. A capacidade da bateria cai pouco a pouco medida que vai sendo utilizada e que o tempo passa. Quando o tempo de carga disponvel na bateria ficar consideravelmente encurtado, uma causa provvel o trmino da sua vida til. Neste caso, adquira uma nova bateria.

A vida til da bateria varia de acordo com a forma de armazenamento, as condies de operao e o ambiente para cada bateria recarregvel.

Garantia do contedo gravado O contedo das gravaes no poder ser compensado se a gravao ou a reproduo no se realizar devido a um mau funcionamento da bateria recarregvel, etc.

Especificaes Tenso mxima de sada: 4,2 V CC/Tenso mdia de sada: 3,6 V CC/Capacidade: 2,8 Wh (780 mAh)/ Temperatura de funcionamento: 0 C a 40 C/ Dimenses: Aprox. 22,0 11,7 50,2 mm (l/a/p)/ Peso: Aprox. 25 g O design e as especificaes esto sujeitos a alteraes sem aviso prvio.

Dansk

"InfoLITHIUM" er et lithium-ion batteri, som kan udveksle data med kompatibelt elektronisk udstyr angende dets forbrug af batterieffekt.

Nr dette batteri anvendes med elektronisk udstyr med -mrket, vil det elektroniske udstyr indikere den tilbagevrende batteritid i minutter*. Hvis du imidlertid anvender det med elektronisk udstyr, som ikke har dette mrke, vil den tilbagevrende batteritid ikke blive angivet i minutter. * Det er ikke sikkert, at indikeringen altid er njagtig

Dette afhnger af de forhold og de omgivelser, hvor udstyret anvendes. Hvis indikeringen ikke er njagtig, skal du bruge batteriet til det er udtjent og derefter oplade det helt igen. Indikeringen vil nu vre njagtig. Dog er det ikke sikkert, at indikeringen vil vre njagtig, hvis du anvender eller efterlader batteriet p et varmt sted i lngere tid, eller efter at du har anvendt batteriet mange gange.

"InfoLITHIUM" er et varemrke tilhrende Sony.

Husk at iagttage flgende Oplad batteriet med den specificerede batterioplader

eller udstyr med en opladefunktion. For at forhindre ulykker forrsaget af en

kortslutning, m metalgenstande ikke komme i berring med batteri-terminalerne (A i denne illustration).

Lad ikke batteriet komme i nrheden af ben ild. Udst aldrig batteriet for temperaturer over 60 C

som for eksempel i en bil, som er parkeret i solen eller i direkte sol.

Hold batteriet trt. Udst ikke batteriet for mekaniske std. Undg at kortslutte terminalerne (A i

illustrationen). Batteriet m hverken skilles ad eller forsges ndret.

Sdan bruges batteriet Oplad batteriet inden brug. St batteriet godt fast p videoudstyret. Vi henviser til brugsanvisningen for det elektroniske

udstyr angende yderligere information. For at opn en effektiv opladning af batteriet,

anbefaler vi, at det oplades fuldt i en omgivende temperatur p mellem 10C og 30C.

Batteriets ydeevne falder under kolde forhold. Derfor er den tid, som batteriet kan anvendes i, kortere under kolde forhold. For problemfri og lngere anvendelse anbefaler vi flgende: Anbring batteriet i en lomme, der er i tt kontakt

med kroppen, for at varme batteriet op, og st det frst i videokameraet umiddelbart fr du begynder at optage.

Hav ekstra batterier i reserve til to til tre gange den forventede optagetid, og lav prveoptagelser, fr de endelige billeder optages.

Hvis strmmen straks gr ud, selv om indikatoren for tilbagevrende batteritid angiver, at der er tilstrkkelig batterispnding tilbage, skal du oplade batteriet helt igen. Den korrekte tilbagevrende batteritid vil blive angivet. Bemrk dog, at angivelsen af den korrekte tilbagevrende batteritid ikke altid vil komme frem igen, hvis batteriet bliver anvendt ved hj temperatur i lngere tid eller efterlades i helt opladet tilstand, eller batteriet har vret hyppigt anvendt. Betragt den angivne tilbagevrende batteritid som den omtrentlig opnelige optagetid.

Udfr flgende en gang om ret for opretholde korrekt funktion, hvis batteriet ikke anvendes i en lngere periode. 1. Oplad batteriet helt. 2. Aflad batteriet i dit elektroniske udstyr. 3. Tag batteriet ud af udstyret og opbevar det p et trt, kligt sted.

Batteriet har begrnset levetid. Batteriets kapacitet falder lidt efter lidt, efterhnden som du benytter det mere og mere og som tiden gr. Nr den opnelige batteritid bliver meget kort, kan det skyldes, at batteriet er ved at vre slidt op. Kb da et nyt batteri.

Batteriets levetid varierer for hver enkelt batteri afhngigt af, hvordan det opbevares, brugsforholdene og miljet.

Garanti for det optagelsens indhold Der kan ikke ydes kompensation for optagelsens indhold, hvis optagelse eller afspilning ikke sker p grund af fejlfunktion af batteriet etc.

Specifikationer Max. udgangsspnding: 4,2 V jvnstrm/Middel udgangsspnding: 3,6 V jvnstrm/Kapacitet: 2,8 Wh (780 mAh)/Brugstemperatur: 0C til 40C/ Dimensioner: Ca. 22,0 11,7 50,2 mm (b/h/d)/ Vgt: Ca. 25 g Vi forbeholder os retten til at ndre design og specifikationer uden varsel.

Suomi

"InfoLITHIUM" on litiumioniakku, joka pystyy vlittn tietoja akun kuluuksesta yhteensopivalle elektroniikkalaitteelle.

Kun tt akkua kytetn elektroniikkalaitteessa, jossa on merkki , elekronikkalaite nytt akussa jljell olevan ajan minuuteissa*. Jos sit kytetn sellaisessa elektroniikkalaitteessa, jossa ei ole edell mainittua merkki, jljell oleva akkukapasiteetti ei ny minuuteissa. *Merkint ei kenties ole aivan tarkka riippuen laitteen tilasta ja kyttolosuhteista. Jos merkint ei ole tarkka, kyt akku tyhjiin ja lataa se sitten kokonaan. Merkinnn tulisi nyt olla tarkka. Merkint ei kenties ole tarkka, jos akkua silytetn tai kytetn lmpimss paikassa pitkn aikaa tai kun akkua on kytetty jo monia kertoja. * Det er ikke sikkert, at indikeringen altid er njagtig

Dette afhnger af de forhold og de omgivelser, hvor udstyret anvendes. Hvis indikeringen ikke er njagtig, skal du bruge batteriet til det er udtjent og derefter oplade det helt igen. Indikeringen vil nu vre njagtig. Dog er det ikke sikkert, at indikeringen vil vre njagtig, hvis du anvender eller efterlader batteriet p et varmt sted i lngere tid, eller efter at du har anvendt batteriet mange gange.

"InfoLITHIUM" on Sony Corporationin tavaramerkki.

Toimi seuraavassa kuvatulla tavalla Lataa akku vain sille tarkoitetulla laturilla tai

laitteella, jossa on lataustoiminto. Est metalliesineit koskettamasta akun

kontaktipintoja (kuvan kohta A), jotta ei synny oikosulkua.

Pid akku etll tulesta. l jt akkua alttiiksi yli 60 C: n lmptiloille,

esimerkiksi aurinkoiseen paikkaan pyskityyn autoon tai suoraan auringonpaisteeseen.

Pid akku kuivana. l jt akkua alttiiksi iskuille. Est akkuja joutumasta oikosulkuun (kuvan kohta A).

l pura akkua tai tee siihen muutoksia.

Akun kyttminen Lataa akku ennen kytt. Kiinnit akku pitvsti elektroniseen laitteeseen. Katso listietoja elektronisen laitteen kyttohjeesta. Jotta akku latautuu tehokkaasti, sinun kannattaa

ladata akku tyteen ympristss, jonka lmptila on 10 C - 30 C.

Akun tehokkuus laskee matalassa lmptilassa. Akun kyttaika on kylmss ympristss tavallista lyhyempi. Toimimalla seuraavasti voit pident akun kyttaikaa: Sijoita akku taskuusi niin, ett ruumiinlmpsi

lmmitt sit. Asenna akku elektroniseen laitteeseen juuri ennen kuin aloitat laitteen kytn.

Pid mukanasi vara-akkuja niin, ett ne riittvt aikomaasi nauhoitusaikaa kaksi tai kolme kertaa pitemmksi ajaksi. Kuvaa mys koeotoksia ennen varsinaista kuvausta.

Jos virta katkeaa, vaikka akun jljell olevan ajan ilmaisin nytt akussa olevan tarpeeksi virtaa kytt varten, lataa akku uudelleen tyteen niin, ett akun jljell olevan ajan ilmaisin nytt oikean ajan. Huomaa kuitenkin, ett akun oikea aikanytt ei vlttmtt palaudu, jos kytt akkua pitkn ajan kuumassa ympristss, silytt akkua tyteen ladattuna tai kytt akkua jatkuvasti. Akun jljell olevan ajan nytt kannattaa pit keskimrisen kuvausajan ilmaisimena.

Jos akkua ei kytet pitkn aikaan, suorita seuraavat toimenpiteet kerran vuodessa, jotta akku pysyy toimintakunnossa. 1. Lataa akku kokonaan. 2. Pura akku shklaitteella. 3. Ota akku pois laitteesta ja pane se siln johonkin kuivaan, viilen paikkaan.

Akun kyttik on rajallinen. Akun kapasiteetti laskee ajan kuluessa vhitellen kyttesssi sit. Kun akun kyttaika muuttuu huomattavan lyhyeksi, on todennkist, ett akku on kyttikns lopussa. Osta uusi akku.

Akun kyttin pituus riippuu akun silytystavasta sek kyttolosuhteista ja -ympristst.

Tallenteen sislln takuusta Valmistaja ei ole velvollinen korvaamaan tallennuksen tai toiston eponnistumista, jos se johtuu muusta syyst kuin esimerkiksi akussa olleesta viasta.

Tekniset tiedot Maks. lhtjnnite: 4,2 V tasavirta/Keskimrinen lhtteho: 3,6 V tasavirta/Teho: 2,8 Wh (780 mAh)/ Kyttlmptila: 0C 40C astetta/Mitat: Noin 22,0 11,7 50,2 mm (l/k/s)/Paino: Noin 25 g Pidtmme oikeuden malli- ja teknisiin muutoksiin ilman ennakkovaroitusta.

InfoLITHIUM - , .

,

, *. , , , . *

, . , , , . , .

InfoLITHIUM Sony Corporation.

, .

- (A ).

.

60 (140 F), , , .

.

. (A

). ,

.

.

.

.

10 30 ( 50 86 F).

. . :

, , .

.

, , , . , , , . , .

, , . 1. . 2. . 3. , , .

. . , , . .

, .

. - .

: . 4,2 / : . 3,6 /: 2,8 - (780 -) / : 0 40C / : . 22,0 11,7 50,2 mm () (//) / : . 25 g () .

NP-FC11

InfoLITHIUM .

.* . *

. . . .

InfoLITHIUM Sony Corporation .

.

. ( A) .

60 C .

1. 2. 3.

DC 4.2 V DC 3.6 V 2.8 Wh (780 mAh) 0 40 22.011.750.2 mm 25 g

InfoLITHIUM

* *

InfoLITHIUMSony

A

60

A

10 30

-

1.

2.3.

DC 4.2 VDC 3.6 V 2.8 Wh (780 mAh)0 40 22.011.750.2 mm 25 g

InfoLITHIUM

* *

InfoLITHIUM Sony

A 60

A

1030

-

. . .( A) .

. . . 10 C ~ 30 C

. .

. .

. 2 3

.

. . .

. 1. . 2. . 3. .

. . . .

, , .

.

: DC 4.2 V/ : DC 3.6 V/ : 2.8 Wh(780 mAh)/ : 0 C ~ 40 C/ : 22.0 11.7 50.2 mm(w/h/d)/: 25 g .

"InfoLITHIUM" ! "#! $% &'( ")*+( , - ./# *0'1 $& 23

4* 56*7 .8 9:-

$&' *+ , 9 # ;% < =0! 6# $&'( *> 2: ?9#- "=- =9

@A= #* ( $&' *+ , *7 B C D! 4 4@A= # 9#- < *E : 6 F;%

*G# CB& 9/ 2' ( "=- "H9 '1IJ $ K#& L&E # 7 ,9/ N "H9 OP B 4*: *> =Q7

D! 49/ "H9 R#S 4' *0T JU ' 9 9 # OP & O7 B 9/ R#S ( "H9 '1 V O7 = 2' 2 = & 0 "=- H$:/ 2' $:

/=! 9 #I#P I4-

"InfoLITHIUM"4P $7 P W 6! $%

4T X *+ & LY- 8 Z9: 7 = <+ [= ( ,A*' "A= $: S9 \/8 [& ,0-

] # Y L <6 A^4$_ J7 $: 40 ! = 9 # `8 ! =) "8 +/ D = 9 # a (

bc4"T#- d T Oe & Oe :S "7 , 4:+ 9 # `8 4'' )% f D 9 # a ( ] Y L "A/ S9 J9 (A^4$_ J7 $: 4 9 # D! = fg 9 & C' J9 (

.7( # T 4'8h $&'( *> D 9 # Y J =)- $&'( *i + D+

4- : ' # T 'j?9 # CS0 ,.

kc l "8 +/ K $: ' mc D 4 +/ 2' $ K# $: 9 # H/3 nQ0

9 # =Q7 "= 2: ; 4oQ0 *: "p 2o $ q 9 CY 4"/# P( $: S 2'

: "=- .7s D! *#P J& *K:= t+ $: 9 # ,_

4"T# S H=# # $&'( *+ 2' u 5= .&0 $: 8 # `8

- i< "= "= m & l v# "=- :P *0T 4$ i< 9 # #W i< J&

# 9#- "=- Tw 2 JN D! L9 x B " ' # T ,# $: :P 0T /+& D

$#0 V D! 4# 9#- S "=- 2 ;A=0! J 4yz S "H9 "/7 28( n $: C0'1 ( = V E86

0 "=- "8 +/ $: *7 x B # "=- 9#- "=- "H #! 4' 8 $: %{9 x B &

4#9 S "= * D! # J , 0 " .7 2&/ 9 # OX B

4*A/3 67 D! E: ! P "=8& " | ;0 5*+ D! # 0T v J 4} 4' # T 4k

L+ 2' $: *E8& *> ! # [) 4m 4$&'j 4/

"P , ~= # 7 nQ0 4/&= # ! S # 9#- "=- R#S =0! 4) && .7(

9 # 2 % t#< 2' 2 : ' HT D+ 4$_:j %! * O

4"==+ # # ! &I$ K#& * L&X& *E8 '

4 P *: =Q<

!"# $ %& '( "/! & i< ! J J B i< n '1 (

4 , 9 # $: ! t#< a

%)*&+ :| : Z7O: } T

Manualsnet FAQs

If you want to find out how the NP-FC11 Sony works, you can view and download the Sony NP-FC11 Operating Instructions on the Manualsnet website.

Yes, we have the Operating Instructions for Sony NP-FC11 as well as other Sony manuals. All you need to do is to use our search bar and find the user manual that you are looking for.

The Operating Instructions should include all the details that are needed to use a Sony NP-FC11. Full manuals and user guide PDFs can be downloaded from Manualsnet.com.

The best way to navigate the Sony NP-FC11 Operating Instructions is by checking the Table of Contents at the top of the page where available. This allows you to navigate a manual by jumping to the section you are looking for.

This Sony NP-FC11 Operating Instructions consists of sections like Table of Contents, to name a few. For easier navigation, use the Table of Contents in the upper left corner.

You can download Sony NP-FC11 Operating Instructions free of charge simply by clicking the “download” button in the upper right corner of any manuals page. This feature allows you to download any manual in a couple of seconds and is generally in PDF format. You can also save a manual for later by adding it to your saved documents in the user profile.

To be able to print Sony NP-FC11 Operating Instructions, simply download the document to your computer. Once downloaded, open the PDF file and print the Sony NP-FC11 Operating Instructions as you would any other document. This can usually be achieved by clicking on “File” and then “Print” from the menu bar.