Philips Avent SCD361/05 SCD361 Baby Monitor User Manual PDF

1 of 2
1 of 2

Summary of Content for Philips Avent SCD361/05 SCD361 Baby Monitor User Manual PDF

SCD361User manual

Manual de utilizao

Od

Bruksanvisning

Vejledning

Bruksanvisning

Kullanm talimatlarTR

NO

DK

SV

GR

PR

EN

A. Baby unit

B. Parent unit

1

3

2

4

5 6

7 8

2 Lgg i fyra 1,5 V-batterier av AA-storlek. Se till att de kommer rtt enligt markeringarna fr + och - i batterifacket (fig. 2). Batterier medfljer inte.Vi rekommenderar alkaliska batterier frn Philips.

3 Stt tillbaka locket till batterifacket (B-7) (fig. 3).

Babyenhet 1 Ta bort locket till batterifacket (A-6) med en liten flat skruvmejsel (fig. 4). 2 Lgg i fyra 1,5 V-batterier av AA-storlek. Se till att de kommer rtt enligt

markeringarna fr + och - i batterifacket (fig. 5). Batterier medfljer inte.Vi rekommenderar alkaliska batterier frn Philips.

3 Stt tillbaka locket till batterifacket (A-6) och dra t skruven (fig. 5).

Babyvakten r nu klar fr anvndning med batterier!

Strmmatning - Ntadapter 230V AC, 50 Hz (2 medfljer): uteffekt 9V DC, 200mA.Anvnd endast den medfljande ntadaptern eller en typ som uppfyller skerhetsstandarden EN60950 och som har fljande specifikation: 9 Volt DC/200mA.

- Batterier: 4 x 1,5V,AA alkaliska fr frldraenheten (medfljer inte).

- Batterier: 4 x 1,5V,AA alkaliska fr babyenheten (medfljer inte).

Rckvidd - + 10C - + 40C - Upp till 150 meter utomhus. Denna rckvidd kan vara

mindre p grund av omgivningsfrhllanden och andra strande faktorer.

Torrt material Materialtjocklek Rckviddsfrlust Tr, gips, papp, glas < 30cm / 12 0 - 10% (utan metall eller trdar, ej bly) Tegel, plywood < 30cm / 12 5 - 35% Armerad betong < 30cm / 12 30 - 100% Metalltrdar, galler < 1cm / 0.4 90 - 100% Metall, aluminiumplt < 1cm / 0.4 90 - 100%

Vid vtt och fuktigt material kan reduktionen vara upp till 100%.

verfringsfrekvenser SCD361/00Y Kanal A Kanal B

40.695 MHz 40.675 MHz

OBS: Det r frbjudet att snda kontinuerligt, och drfr hrs bara barnet nr det ger ifrn sig ljud.

A. Babyenhet A-1 TALK - talknapp A-2 POWER - strmindikator A-3 TRANSMIT - sndningsindikator A-4 DC 9V <- strmuttag A-5 Mikrofon A-6 Lock batterifack A-7 CHANNEL - kanalvljare A-8 ON / OFF - strmbrytare A-9 Ntadapter

B. Frldraenhet B-1 POWER - strmindikator B-2 DC 9V <- strmuttag B-3 ON / OFF - strmbrytare /

VOLUME - volymreglage B-4 Hgtalare B-5 Lock batterifack B-6 Blteshllare B-7 CHANNEL - kanalvljare B-8 Batterilocksls B-9 Ntadapter

Funktionsversikt

Skerhetsanvisningar

SV

Gra din babyvakt klar fr anvndning

Extrafunktion

Ls denna bruksanvisning noga innan du brjar anvnda babyvakten, och frvara den p skert stlle s du kan komma tillbaka till den. Babyvakten r avsedd som ett hjlpmedel. Den r ingen ersttning fr vervakning frn en vuxen, och fr inte anvndas som sdan.

Se till att babyenheten och adapterkabeln alltid r utom rckhll fr barnet (minst 1 meter bort).

Lgg aldrig babyenheten i barnets sng eller lekhagen. Anvnd aldrig babyvakten p fuktiga stllen eller nra vatten. ppna inte hljena till babyenheten eller frldraenheten (utom locken till

batterifacken). D kan du f en elektrisk stt.

Viktig information

Tekniska specifikationer

Babyvakten kan anvndas p elntet eller p batteri. Hur du gr i ordning babyvakten fr anvndning p elntet frklaras i den medfljande snabbstartguiden. Hr nedan beskrivs hur du gr i ordning dem fr anvndning med batterier. Om du har batterier ilagda i babyvakten fortstter den att fungera vid strmavbrott.

Frldraenhet 1 Ta bort locket till batterifacket.

Tryck ner lset p batteriluckan (B-8) och dra locket (B-7) utt (fig. 1).

Fr enkel vervakning, se den medfljande snabbstartguiden.

Talfunktion Nr barnet blir ldre och inte behver lyssnas p hela tiden, r det praktiskt med talfunktionen.

1 Stll ON / OFF-knappen (A-8) p babyenheten p OFF (fig. 6). 2 Koppla p frldraenheten med ON/OFF-knappen (B-3).

Stll in volymnivn p 4-5 (fig. 7). 3 3 Tryck p TALK-knappen (A-1) och tala tydligt in i mikrofonen (A-5) (fig. 8).

Underhll Gr ren enheterna med en fuktig duk. Kassera uttjnta batterier p ett stt som r skonsamt fr miljn.

Miljinformation Kassering av din gamla produkt Produkten r utvecklad och tillverkad av hgkvalitativa material och komponenter som kan bde tervinnas och teranvndas.

Nr den hr symbolen med en verkryssad papperskorg visas p produkten innebr det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG

Ta reda p var du kan hitta nrmaste tervinningsstation fr elektriska och elektroniska produkter.

Flj de lokala reglerna och slng inte dina gamla produkter i det vanliga hushllsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter p rtt stt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter p milj och hlsa.

Problem Mjlig orsak / Lsning Fr ingen kontakt mellan Se till att bda enheterna r instllda p samma enheterna. kanal.

Det tar ca 10 till 30 sekunder varje gng innan kontakt uppns.

Du r utanfr rckvidden fr den snda signalen. Det kan t.ex. vara fr mycket vgg och/eller tak i signalens vg.

Kontakten frloras d Babyvakten r antagligen nra grnsen fr den och d, det r avbrott i praktiska rckvidden. Prva med en annan ljudet osv. placering eller minska avstndet ngot. Jag kan hra buller/ Det r strningar frn en ann RF-enhet eller skrapande. babyvakt i nrheten. Frsk koppla ver till en

annan frekvenskanal p bda enheterna. Se till att bda enheterna r instllda p samma kanal.

Du r nra ett fnster och fr in strningar frn andra enheter (kanske andra babyvakter) mycket lngre bort. Flytta enheten bort frn fnstret.

Du r utanfr rckvidden fr den snda signalen. Det kan t.ex. vara fr mycket vgg och/eller tak i signalens vg.

Allteftersom batteriet blir svagare brjar ljudet frn den trdlsa lnken frsvinna (strningar). Lgg i nya batterier i frldraenheten enligt beskrivningen ovan.

I specifikationen str det att Den specificerade rckvidden gller bara utomhus. rckvidden r 150 meter Inomhus begrnsas rckvidden av hur mycket vgg utomhus och 50 inomhus. och/eller tak som finns mellan och av vilken typ. Varfr klarar mitt system Som sista alternativ kan du placera om mycket mindre n det? babyenheten fr att se om du kan hitta en bttre

plats. Vad hnder om det blir Som alternativ kan du lgga i batterier i strmavbrott? babyenheten. D gr den automatiskt ver till

batteridrift under strmavbrottet.

Felskning

2 Coloque quatro pilhas AA de 1,5 V, seguindo as indicaes + e que se encontram dentro do compartimento (fig. 2). As pilhas no vm includas; recomendamos a utilizao de pilhas alcalinas Philips.

3 Volte a colocar a tampa (B-7) no compartimento (fig. 3).

Unidade para bebs 1 Retire a tampa do compartimento das pilhas (A-6) usando uma chave de fendas

pequena (fig. 4). 2 Coloque quatro pilhas AA de 1,5 V, seguindo as indicaes + e - que se encontram

dentro do compartimento (fig. 5). As pilhas no vm includas; recomendamos a utilizao de pilhas alcalinas Philips.

3 Volte a colocar a tampa (A-6) no compartimento e aperte o parafuso (fig. 5).

O seu monitor est agora pronto a ser usado com pilhas!

Fonte de alimentao - Transformador de corrente CA de 230V CA, 50 Hz (2 includos): voltagem de sada 9V CC, 200mA. Utilize apenas o transformador de corrente CA includo ou um tipo de transformador que obedea norma de segurana EN60950 e que tenha a seguinte especificao: 9 Volt CC/200mA.

- Pilhas: 4 x 1,5V,AA alcalinas para a unidade dos pais (no includas).

- Pilhas: 4 x 1,5V,AA alcalinas para a unidade para bebs (no includas).

Alcance de - + 10C - + 40C funcionamento - at 150 metros ao ar livre. Dependendo daquilo que

se encontre volta e de outros factores de interferncia, esta distncia poder ser reduzida.

Materiais secos Espessura do material Perda de alcance Madeira, estuque, carto, < 30cm / 12 0 - 10% vidro (sem metal nem fios, sem chumbo) Tijolo, contraplacado < 30cm / 12 5 - 35% Beto armado < 30cm / 12 30 - 100% Grelhas ou barras metlicas < 1cm / 0.4 90 - 100% Metal, folhas de alumnio < 1cm / 0.4 90 - 100% Para materiais hmidos, a reduo pode ir at 100%.

Frequncias de transmisso SCD361/00Y Canal A Canal B

40.695 MHz 40.675 MHz

Nota: Dado que a transmisso contnua proibida, s ouvir o beb quando ele estiver a produzir som.

A. Unidade para bebs A-1 Boto de comunicao TALK A-2 Indicador de alimentao POWER A-3 Indicador de transmisso

TRANSMIT A-4 DC 9V <- tomada de

alimentao A-5 Microfone A-6 Tampa do compartimento de

pilhas A-7 Selector de canais CHANNEL A-8 Interruptor de alimentao

ON / OFF A-9 Transformador de corrente CA

B. Unidade dos pais B-1 Indicador de alimentao POWER B-2 DC 9V <- tomada de

alimentao B-3 Interruptor de alimentao

ON / OFF / comando de VOLUME B-4 Altifalante B-5 Tampa do compartimento de

pilhas B-6 Mola para cinto B-7 Selector de canais CHANNEL B-8 Mola da tampa do compartimento

de pilhas B-9 Transformador de corrente CA

Descrio de funes

Instrues de segurana

PR

Preparar o monitor para bebs para utilizao

Caracterstica extra

Queira, por favor, ler com ateno este manual antes de usar o Monitor para Bebs e guarde-o depois para referncia futura. Este Monitor para bebs foi concebido como equipamento auxiliar. No substitui a vigilncia adequada e responsvel de um adulto e no deve, portanto, ser usado com essa finalidade.

Certifique-se de que a unidade para bebs e o fio do transformador esto sempre fora do alcance do beb (a uma distncia de, pelo menos, 1 metro).

Nunca coloque a unidade para bebs dentro da caminha ou do parque do beb. Nunca use o monitor para bebs em locais hmidos ou perto de gua. Para evitar choque elctrico, no abra a unidade para bebs nem a unidade dos

pais, com excepo das tampas dos compartimentos de pilhas.

Informao importante

Dados tcnicos

O seu monitor para bebs pode ser alimentado pela corrente da rede ou a pilhas. Para preparar o monitor para utilizao com corrente da rede, consulte o Guia de Iniciao Rpida fornecido. Para preparar o monitor para utilizao com pilhas, consulte as instrues que se seguem. Quando as pilhas se encontram colocadas, tem automaticamente uma alimentao de segurana em caso de corte de energia da rede.

Unidade dos pais 1 Retire a tampa do compartimento das pilhas.

Carregue na mola da tampa (B-8) para baixo e puxe a tampa (B-7) para fora (fig. 1).

Para monitorizao bsica, consulte o Guia de Iniciao Rpida fornecido.

Funo de comunicao Quando a criana cresce e no quer ser ouvida continuamente, pode usar a funo de comunicao.

1 Coloque o interruptor de alimentao ON / OFF (A-8) da unidade para bebs na posio OFF (fig. 6).

2 Ligue a unidade dos pais utilizando o interruptor de alimentao ON/OFF (B- 3). Regule o nvel do volume para 4-5 (fig. 7).

3 3 Na unidade para bebs, carregue continuamente no boto TALK (A-1) e fale claramente para o microfone (A-5) (fig. 8).

Manuteno Limpe as unidades com um pano hmido. Ao deitar fora as pilhas usadas, faa-o de uma forma que respeite o ambiente.

Informao relativa ao ambiente Eliminao do seu antigo produto O seu produto foi desenhado e fabricado com matrias-primas e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados. Quando este smbolo, com um lato traado, est afixado a um produto significa que o produto abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/EC Informe-se acerca do sistema de recolha selectiva local para produtos elctricos e electrnicos. Aja de acordo com os regulamentos locais e no descarte os seus antigos produtos com o lixo domstico comum.A correcta eliminao do seu antigo produto ajuda a evitar potenciais consequncias negativas para o meio ambiente e para a sade pblica.

Problema Causa possvel / Soluo No consigo obter ligao Certifique-se de que as unidades esto as duas entre as unidades. programadas para o mesmo canal.

So necessrios 10 a 30 segundos de cada vez para estabelecer uma ligao.

Est fora do alcance de transmisso do sinal; por ex. h demasiadas paredes e/ou tectos no percurso do sinal.

A ligao perde-se de vez Est provavelmente a aproximar-se dos limites de em quando, h interrupes alcance de funcionamento. Experimente outro de som, etc. local ou reduza ligeiramente a distncia. Ouo um rudo spero. H interferncia de outro aparelho RF ou

monitor para bebs prximo. Experimente mudar ambas as unidades para outro canal de frequncia. Certifique-se de que as unidades esto as duas programadas para o mesmo canal.

Est perto de uma janela e est a receber sinais de interferncia de outros aparelhos (incluindo monitores para bebs) muito mais longe. Afaste-se da janela.

Est fora do alcance de transmisso do sinal; por ex. h demasiadas paredes e/ou tectos no percurso do sinal.

Dado que as pilhas podero estar a ficar fracas, o som (interferncia) da ligao sem fios est a perder-se lentamente. Coloque pilhas novas na unidade dos pais conforme indicado acima.

Os dados tcnicos indicam O alcance indicado s vlido ao ar livre. Dentro explica que o meu sistema de casa, o alcance de funcionamento limitado um alcance de funcionamento pelo nmero e tipo de paredes e/ou tectos entre de 150 m ao ar livre e 50 m as unidades. Como ltima opo, pode mudar a no interior. Como se alcance posio da unidade para bebs para ver se muito menos do que isso? consegue encontrar uma posio ptima. E se faltar a corrente Como opo, pode colocar pilhas na unidade para da rede? bebs.A unidade passar automaticamente

alimentao por pilhas na eventualidade de um corte de energia CA.

Resoluo de problemas

da a 1 a a aa.

a aa aa (-8) a a a (-7) a (a 1).

2 aa 1,5V AA, a d + a ! aa(a 2). " aa aa, aa aa Philips Alkaline.

3 a a aa (-7) (a 3).

da 1 a a aa (-6) a a

!, d aad (a 4). 2 aa 1,5V AA, a

d + a ! aa (a 5). " aa aa, aa aa Philips Alkaline.

3 a a aa (-6) a da (a 5).

aa a a aa!

da - d! aa! a 230V, 50 Hz (aa 2): !d 9V a, 200mA. # a d! aa! a d d a ! aa EN60950, daa: 9 Volt DC/200mA.

- $aa: 4 aa aa 1,5V AA a da a (d aa).

- $aa: 4 aa aa 1,5V AA a da (d aa).

daa - + 10C - + 40C a - a 150 a a . a

a a, aa a da a a !.

a !a %, d! w, a!, < 30cm / 12 0 - 10% a ( a aa, !d) a, !a a < 30cm / 12 5 - 35% O !da < 30cm / 12 30 - 100% $a aa, d < 1cm / 0.4 90 - 100% $a aa, < 1cm / 0.4 90 - 100% aa a &a a daa , a da a a 100%.

" d SCD361/00Y *a A *a B

40.695 MHz 40.675 MHz

: #d d d a, a " a " "a a .

A. da A-1 * TALK (Oa) -2 / d POWER

(Ka) -3 / d TRANSMIT

($d) -4 9d da <-

$! -6 *a aa -7 "a! CHANNEL

(*a) -8 "a! a ON / OFF -9 d! AC

B. da a B-1 / d POWER -2 9d da DC 9V

<-

-3 "a! a ON/OFF / VOLUME (=a )

-4 > -5 *a aa -6 * ? -7 "a! CHANNEL -8 * aa aa -9 d! AC

a

Od a aa

GR

aa a aa

! da!a

"a d aa a a a aa. > aa ?a a a. " a a a! a d a a a! !.

/ da a ad d a a a d a a ! ( a!a ! ).

$ da ! a .

$ aa a aa !.

&a !w d a, a a aa da a da a ! a! a aa.

@a

daa

> aa a da a! ?a a! aa. &a aa aa a da a! ?a, aa Od! a d B!. &a aa aa a aa, da aa. Ca aa , a a!a d! a da da d! a! ?a.

&a a aa, aa Od! a d B!.

Ka a Ca ad a a a d a aa a, a a a.

1 da! ON/OFF (-8) da OFF (a 6).

2 D da a a da! ON/OFF (-3). E a d 4-5 (a 7).

3 @ da , a a a a TALK (-1) a aa ! (-5) (a 8).

*aa? aa a a. aa ! a !

.

a aa !

w a B! a! da a aaa w !a a aaa a aa a a aa.

Ca a B! d ! daa d !d, ! B! a! aa a! Oda 2002/96/D*

aaa a ! a a B!.

aaa a a a a a a a a a B!a a? a a a aaa. > d a!w a a B! a a a a a a.

"!a a aa / K " a a ! a d d a d a d a. d. &a d,

aaa 10 30 d!a . ! a a w

add! a, a ada, aa /a a a.

> d da!a a, aa ! a daaa, aa a. aaa da a!a. .. da aa 9 a a! . ad aa

a!a. " a a a a d d. a ! a d d a d a.

a a a aa a a! (aa aa ) a a a. a a! a.

! a a w add! a, a ada, aa /a .

*a aaa a a da, (a) aa d ada a. a aa da a, ! a aa.

@ daa > a aaa ! a aaa a a . @ ! a 150 . a aa a a a 50 . ?a a! a! a ! ! . aa /a &a aa. F a , ! a a a da a a ! a a. daa; a $a a aa da a; da . $ a! !,

da a!aa a! aa da a da d! a! ! d.

2 Insert four 1.5V AA batteries, noting the + and configuration inside the battery compartment (fig. 2). Batteries are not included; we recommend Philips Alkaline batteries.

3 Put the battery compartment cover (B-7) back in place (fig. 3).

Baby unit 1 Remove the battery compartment cover (A-6) using a small, flat screwdriver

(fig. 4). 2 Insert four 1.5V AA batteries, noting the + and configuration inside the battery

compartment (fig. 5). Batteries are not included; we recommend Philips Alkaline batteries.

3 Put the battery compartment cover (A-6) back in place and tighten the screw (fig. 5).

Your baby monitor is now ready for battery operated use!

Power supply - AC power adapter 230V AC, 50 Hz (2 included): output voltage 9V DC, 200mA. Only use the AC power adapter included or a type that complies with safety standard EN60950 with the following specification: 9 Volt DC/200mA.

- Batteries: 4 x 1.5V,AA alkaline for Parent Unit (not included).

- Batteries: 4 x 1.5V,AA alkaline for Baby Unit (not included).

Operating range - + 10C - + 40C - up to 150 meters / 450 feet in open air. Depending on

the surroundings and other disturbing factors this range may be reduced.

Dry materials Material thickness Loss of range Wood, plaster, cardboard, < 30cm / 12 0 - 10% glass (without metal or wires, no lead) Brick, plywood < 30cm / 12 5 - 35% Reinforced concrete < 30cm / 12 30 - 100% Metal grids, bars < 1cm / 0.4 90 - 100% Metal,Aluminium sheets < 1cm / 0.4 90 - 100%

For wet and moist materials reduction can be up to 100%.

Transmission frequencies SCD361/00Y Channel A Channel B

40.695 MHz 40.675 MHz

Note: Since continuous transmission is prohibited, you only hear your baby when it is making sounds.

A. Baby unit A-1 TALK button A-2 POWER light A-3 TRANSMIT light A-4 DC 9V <- power supply

jack A-5 Microphone A-6 Battery compartment cover A-7 CHANNEL selection switch A-8 ON / OFF switch A-9 AC power adapter

B. Parent Unit B-1 POWER light B-2 DC 9V <- power supply

jack B-3 ON/OFF switch / VOLUME

control B-4 Loudspeaker B-5 Battery compartment cover B-6 Belt clip B-7 CHANNEL selection switch B-8 Battery door clip B-9 AC power adapter

Legend of functions

Safety instructions

EN

Getting your baby monitor ready for use

Extra feature

Please read this user manual carefully before using your baby monitor and keep it for future reference.This baby monitor is intended as an aid. It is not a substitute for responsible and proper adult supervision and should not be used as such.

Make sure the baby unit and adapter cable are always out of reach of the baby (at least 1 meter / 3 feet away).

Never place the baby unit inside the babys bed or playpen. Never use the baby monitor in moist places or close to water. Except for the battery compartments, do not open the inside of the baby unit

and parent unit in order to prevent electric shock.

Important information

Technical specifications

Your baby monitor can be mains or battery operated. For getting the monitor ready for mains operated use, see the Quick Start Guide supplied. For getting the monitor ready for battery operated use, see below.When batteries are inserted, youll have an automatic back-up in case of mains failure.

Parent unit 1 Remove the battery compartment cover.

Press down the battery door clip (B-8) and and pull the cover (B-7) outward (fig. 1).

For basic monitoring, see the Quick Start Guide supplied.

Talk function If your child gets older and doesnt want to be heard continuously it can use the talk function.

1 Set the On / Off switch (A-8) on the baby unit to OFF (fig. 6). 2 Switch on the parent unit using the ON/OFF switch (B-3). Set volume level to

4-5 (fig. 7). 3 On the baby unit press and hold the TALK button (A-1) and talk clearly into

the microphone (A-5) (fig. 8).

Maintenance Clean the baby monitor with a damp cloth. Dispose of used batteries in an environmentally friendly manner.

Environmental information Disposal of your old product Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused.

When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC

Please inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products.

Please act according to your local rules and do not dispose of your old products with your normal household waste.The correct disposal of your old product will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.

Problem Possible cause / Solution I cannot get a connection Make sure both units are set to the same channel. between the units. It takes about 10 to 30 seconds each time, before

a link is established. You are out of range of the transmitted signal;

e.g. there are to many walls and/or ceilings in the signal path.

The link is lost every now You are probably approaching the outer and then, sound interruptions, boundaries of the practical range.Try a different etc. location or reduce the distance slightly. I hear a noisy/scratching There is interference from another RF device or sound. baby monitor nearby.Try switching to an other

frequency channel on both units. Make sure both units are set to the same channel.

You are close to a window and are picking up interfering signals from other appliances (including baby monitors) from much farther away. Move away from the window.

You are out of range of the transmitted signal; e.g. there are to many walls and/or ceilings in between.

As the battery power might be running low, the sound (interference) from wireless link is slowly breaking up. Insert new batteries in the parent unit as described above.

The specification shows an The specified range is only valid in open air. Inside operating range of 150 mtrs / your house the workable range is limited by the 450 feet in open air and amount and type of walls and/or ceilings in 50 mtrs / 150 feet inside the between.As a last option you can change the house. How come my system position of the baby unit to see if an optimum manages much less than that? can be found. What if the mains power As an option you can install batteries in baby unit. goes down? It will automatically switch over to the batteries

during an AC mains failure.

Troubleshooting

0682

Specifications are subject to change without notice. Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V.

or their respective owners. 2005 Koninklijke Philips Electronics N.V.All rights reserved.

www.philips.com

www.philips.com This document is printed on chlorine-free paper Data subject to change without notice

4222 002 6356 1 Printed in China NMW/RM/0106

Guarantee & service If you need information or if you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com or contact the Philips Customer Care Centre in your country (you will find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Customer Care Centre in your country, turn to your local Philips dealer or contact the Service Department of Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

Garantia e assistncia Se precisar de informaes ou se tiver qualquer problema, por favor visite o site da Philips em www.philips.pt ou contacte o Centro de Informao ao Consumidor Philips do seu Pas (osnmeros de telefone encontram-se no folheto da garantia mundial). Se no existir um Centro de Informao ao Consumidor no seu Pas, dirija-se a um Agente Philips ou contacte o Departamento de Service da Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

# a ! D ! a? !a, da! ! Philips d www.philips.com * D a Philips a a ( a! d a!a w). D a a d * a, a a! Philips ! a Oa @ Philips (Service Department of Philips Domestic Appliances and Personal Care BV).

Garanti och service Om du behver service eller information eller har ngot problem ska du ska upp Philips webbsidap adressen www.philips.com eller kontakta Philips kundtjnst i ditt land (rtt telefonnummer finnerdu vrldsgarantibroschyren). Om det inte finns ngon kundtjnst i ditt land ska du vnda dig till dinlokala terfrsljare eller kontakta serviceavdelningen p Philips Domestic Appliances and PersonalCare BV.

Reklamationsret og service For alle yderligere oplysninger eller ved eventuelle problemer med apparatet henvises venligst til Philips hjemmeside p adressen: www.philips.com eller det lokale Philips Kundecenter (telefonnumrefindes i vedlagte "World-Wide Guarantee" folder). Hvis der ikke findes et kundecenter i dit land, bedes du kontakte din lokale Philips-forhandler eller Serviceafdelingen i Philips Domestic Appliances and Personal Care BV. Dette apparat overholder de gldende EU-direktiver vedrrende sikkerhedog radiostj.

Garanti og service Hvis du trenger informasjon, eller hvis du fr problemer med apparatet, kan du beske Philips'webomrde p www.philips.com eller kontakte Philips Kundetjeneste (du finner telefonnummeret igarantiheftet). Hvis det ikke finnes noe Philips Kundetjeneste-senter i landet du befinner deg i, ber videg ta kontakt med nrmeste Philips-forhandler eller serviceavdelingen ved Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

Garanti & Servis Bilgiye gereksinimiz olursa veya bir probleminiz olduunda, ltfen www.philips.com web sitesini ziyaret ediniz veya lkenizdeki Philips Mteri Destek Merkezi ile temas kurunuz (telefon numarasn uluslararas garanti belgesinde bulacaksnz). lkenizde hibir Mteri Destek Merkezi yoksa, yerel Philips temsilcinize bavurun veya Philips Ev Aletleri ve Kiisel Bakm Servis Departman ile temas kurun.

TR

NO

DK

SV

GR

PO

EN

Notes

2 Asenna nelj 1.5V AA paristoa pannen merkille paristolokeron sisll olevat merkinnt + (plus) ja (miinus) (kuva 2). Paristoja ei ole toimitettu mukana: suosittelemme Philipsin alkaliparistojen kytt.

3 Aseta paristolokeron kansi (B-7) takaisin paikalleen (kuva 3).

Lapsen yksikk 1 Poista paristokeron kansi (A-6) kyttmll pient, litte ruuvitalttaa (kuva 4). 2 Asenna nelj 1.5V AA paristoa pannen merkille paristolokeron sisll olevat

merkinnt + (plus) ja (miinus) (kuva 5). Paristoja ei toimiteta tuotteen mukana; suosittelemme Philipsin alkaliparistojen kytt.

3 Aseta paristolokeron kansi (A-6) takaisin paikalleen ja kirist ruuvi (kuva 5).

Itkuhlytin on nyt valmis kytettvksi paristoilla!

Virtalhde - vaihtovirtasovitin 230V AC, 50 Hz (mukana 2): antojnnite 9V DC, 200mA. Kyt vain mukana toimitettua vaihtovirtasovitinta tai tyyppi, joka on turvastandardin EN60950 mukainen ja joka kytt seuraavana mainitut tekniset spesifikaatiot: 9 voltin DC/200mA.

- Paristot: 4 x 1.5V,AA alkaliparisto vanhempien yksikk varten (ei mukana).

- Paristot: 4 x 1.5V,AA alkaliparisto itkuhlytint varten (ei mukana).

Kyttalue - + 10C - + 40C - kuuluvuusalue enintn 150 metri vapaassa tilassa.Ymprist

ja muut hiritekijt voivat lyhent kuuluvuusantoa.

Kuivat materiaalit Materiaalin paksuus Kuuluvuusalueen menetys Puu, rappauslaasti, pahvi, < 30cm / 12 0 - 10% lasi (ilman metallia tai johtoja, lyijytn) Tiili, vaneri < 30cm / 12 5 - 35% Vahvistettu betoni < 30cm / 12 30 - 100% Metalliristikot, tangot < 1cm / 0.4 90 - 100% Metalli,Alumiinilevyt < 1cm / 0.4 90 - 100%

Mrkien ja kosteiden materiaalien kuuluvuusalueen vhennys voi olla jopa 100%.

Lhetystaajuudet SCD361/00Y Kanava A Kanava B

40.695 MHz 40.675 MHz

Huomautus: Koska jatkuva lhetys estetn, kuulet lapsen vain hnen nnellessn.

A. Lapsen yksikk A-1 TALK-painike A-2 POWER-valo A-3 TRANSMIT-valo A-4 DC 9V <- virtaliitin A-5 Mikrofoni A-6 Paristolokeron kansi A-7 CHANNEL-valintakytkin A-8 ON / OFF -virtakytkin A-9 Vaihtovirtasovitin

B.Vanhempien yksikk B-1 POWER valo B-2 DC 9V <- virtaliitin B-3 ON/OFF-virtakytkin /

VOLUME-sdin B-4 Kaiutin B-5 Paristolokeron kansi B-6 Vypidin B-7 CHANNEL-valintakytkin B-8 Paristoluukun pidin B-9 Vaihtovirtasovitin

Toiminnan yleiskuvaus

Turvallisuutta koskevia ohjeita

SU

Itkuhlyttimen valmistelu kytt varten

Lisominaisuus

Lue tm kyttopas huolella ennen itkuhlyttimen kyttmist ja silyt se vastaisen varalta.Tm itkuhlytin on tarkoitettu apuvlineeksi. Sen tarkoituksena ei ole korvata vastuuntunnollista ja asianmukaista aikuisen valvontaa eik sit saa kytt thn tarkoitukseen.

Varmista, ett lapsen yksikk ja sovittimen johto ovat aina lapsen ulottumattomissa (vhintn 1 metrin pss).

l koskaan aseta lapsen yksikk lapsen vuoteeseen tai leikkikehn. l koskaan kyt itkulhetint kosteissa paikoissa tai lhell vett. Shkiskun estmiseksi l avaa lapsen yksikn ja vanhempien yksikn koteloita,

poikkeuksena paristolokeron kannet.

Trkeit tietoja

Teknisi tietoja

Itkuhlytin voi olla shk- tai paristokyttinen.Tietojen saamiseksi itkuhlyttimen valmistelutoimista shkvirtakytt varten tutustu mukana toimitettuun pikakyttoppaaseen.Tietojen saamiseksi hlyttimen valmistelutoimista paristokytt varten, lue seuraavassa esitetyt ohjeet. Kun paristot on asetettu paikalleen, tarjolla on automaattinen varmistus shkvirtakatkoksen aiheutuessa.

Vanhempien yksikk 1 Poista paristolokeron kansi.

Paina alas paristolokeropidike (B-8) ja tynn kantta (B-7) ulospin (kuva 1).

Tietojen saamiseksi perusvalvontatoiminnoista tutustu mukana toimitettuun pikakyttoppaaseen.

Puhetoiminto Kun lapsi kasvaa isommaksi eik ehk halua olla jatkuvasti kuultavana, on mahdollista kytt puhetoimintoa.

1 Aseta itkuhlyttimen ON / OFF-kytkin (A-8) asentoon OFF (kuva 6). 2 Kytke plle vanhempien yksikk kyttmll ON/OFF-kytkint (B-3).Aseta

nenvoimakkuus tasolle 4-5 (kuva 7). 3 Paina ja pid painettuna itkuhlyttimen TALK-painiketta (A-1) ja puhu selkesti

mikrofoniin (A-5) (kuva 8).

Hoito Puhdista itkulhetin kostealla rievulla. Hvit kytst poistetut paristot ympristystvllisell tavalla.

Ymprist koskevia tietoja Vanhan tuotteen hvittminen Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu laadukkaista materiaaleista ja komponenteista, jotka voidaan kierrtt ja kytt uudelleen.

Tuotteeseen kiinnitetty yliviivatun roskakorin kuva tarkoittaa, ett tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EC soveltamisalaan

Ota selv shklaitteille ja elektronisille laitteille tarkoitetusta kierrtysjrjestelmst alueellasi.

Noudata paikallisia sntj lk hvit vanhoja tuotteita tavallisen talousjtteen mukana.Vanhojen tuotteiden hvittminen oikealla tavalla auttaa vhentmn ympristlle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.

Vika Mahdollinen syy / Ratkaisu En saa liitnt yksikkjen Varmista, ett molemmat yksikt on asetettu vlille. samalle kanavalle.

Yhteyden saaminen vie joka kerran noin 10 - 30 sekuntia.

Olet lhetyssignaalin kuuluvuusalueen; esim. signaalin polulla on liian monta sein ja/tai kattoa.

Yhteys katkeaa silloin tllin, Olet mahdollisesti lhell kuuluvuusalueen nikatkoja jne.. ulkorajaa. Kokeile erilaista paikkaa tai vhenn

etisyytt hivenen. Kuulen voimakasta/ Hirin aiheuttaa joku toinen lhell oleva RF-laite srhtelev nt. tai itkuhlytin. Kokeile molempien yksikkjen

kytkemist toiselle taajuuskanavalle.Varmista, ett molemmat yksikt on asetettu samalle kanavalle.

Olet lhell ikkunaa ja saat hirisignaaleja muista kauempana olevista laitteista (itkuhlyttimet mukaan lukien). Siirry pois ikkunan lheisyydest.

Olet lhetyssignaalin kuuluvuusalueen ulkopuolella; esim. vlill on liian monta sein ja/tai ikkunaa.

Koska pariston teho voi olla vhenemss, johdottoman yhteyden ni (hiri) on hitaasti katkeamassa.Asenna vanhempien yksikkn uudet paristot edell kuvatulla tavalla.

Teknisiss tiedoissa mainitaan, Mainittu kuuluvuusalue koskee vain vapaata ett kuuluvuusalue on 150 m. ulkotilaa.Asunnon sisll kuuluvuusaluetta vapaassa ulkotilassa ja 50 m. rajoittavat seinien ja/tai kattojen mr ja tyyppi. asunnon sisll. Mist johtuu, Viimeisen mahdollisuutena on itkuhlyttimen ett minun kuuluvuusalueeni asennon muuttaminen optimin kuuluvuuden on paljon lyhyempi? saamiseksi Mit tapahtuu virran Vaihtoehtona on paristojen asennus lapsen heikentyess? yksikkn. Shkvirran katketessa paristot

kytkeytyvt automaattisesti.

Vianhaku

2 St fire AA batterier i, og vr opmrksom p + og mrkerne inde i batterirummet (fig. 2). Batterier flger ikke med.Vi anbefaler, at der anvendes Philips alkaline-batterier.

3 St dkslet til batterirummet (B-7) p igen (fig. 3).

Babyenhed 1 Fjern dkslet til batterirummet (A-6) med en lille, flad skruetrkker (fig. 4). 2 St fire AA batterier i, og vr opmrksom p + og mrkerne inde i

batterirummet (fig. 5). Batterier flger ikke med.Vi anbefaler, at der anvendes Philips alkaline-batterier.

3 St dkslet til batterirummet (A-6) p igen og stram skruen (fig. 5).

Babyalarmen er nu klar til brug med strm fra batterierne!

Strmforsyning - Vekselstrmsadapter 230V vekselstrm, 50 Hz (2 medflger): udgangsspnding 9V jvnstrm, 200mA. Brug kun den medflgende vekselstrmsadapter, eller en type, der opfylder sikkerhedsstandarden EN60950 og har flgende specifikation: 9 Volt jvnstrm / 200mA.

- Batterier: 4 x 1,5V,AA alkaline til forldreenheden (medflger ikke).

- Batterier: 4 x 1,5V,AA alkaline til babyenheden (medflger ikke).

Rkkevidde - + 10C - + 40C - Op til 150 m i fri luft.Afhngig af omgivelserne og

andre forstyrrende faktorer kan rkkevidden vre mindre.

Trre materialer Materialetykkelse Tab af rkkevidde Tr, puds, gipsplader, glas (uden < 30cm / 12 0 - 10% metal eller stltrd, intet bly) Mursten, krydsfiner < 30cm / 12 5 - 35% Armeret beton < 30cm / 12 30 - 100% Metalgitre, -stnger < 1cm / 0.4 90 - 100% Metal-, aluminiumplader < 1cm / 0.4 90 - 100%

For vde og fugtige materialer kan reduktionen vre op til 100%.

Sendefrekvenser SCD361/00Y Kanal A Kanal B

40.695 MHz 40.675 MHz

Bemrk: Da konstant transmission er forbudt, kan du kun hre barnet, nr det laver lyde.

A. Babyenhed A-1 TALK taleknap A-2 POWER strmlampe A-3 TRANSMIT sendelampe A-4 DC 9V <- strmstikdse A-5 Mikrofon A-6 Dksel til batterirum A-7 CHANNEL kanalvlger A-8 ON / OFF strmknap A-9 Vekselstrmsadapter

B. Forldreenhed B-1 POWER strmlampe B-2 DC 9V <- strmstikdse B-3 ON / OFF strmknap/

VOLUME lydstyrkeknap B-4 Hjttaler B-5 Dksel til batterirum B-6 Blte-clip B-7 CHANNEL kanalvlger B-8 Clip p batteridksel B-9 Vekselstrmsadapter

Funktionsoversigt

Sikkerhedsanvisninger

DK

Klargring af babyalarmen til brug

Ekstra funktion

Fr babyalarmen tages i brug, skal denne vejledning gennemlses omhyggeligt og gemmes til senere brug. Denne babyalarm er ment som et hjlpemiddel. Den kan ikke erstatte forldrenes ansvar og opsyn med barnet og br ikke bruges som sdan.

Srg for, at barnet ikke kan n babyenheden og adapterledningen. (Afstanden skal vre mindst 1 meter.)

Babyenheden m aldrig lgges i barnets seng eller kravlegrd. Babyalarmen m aldrig anvendes p fugtige steder eller i nrheden af vand. For at undg at f et elektrisk std m du ikke bne kabinetterne p baby- og

forldreenheden, undtagen dkslet til batterirummet.

Vigtig information

Tekniske specifikationer

Babyalarmen kan bruges med strm fra lysnettet eller batterier. For at gre alarmen klar til at blive tilsluttet lysnettet, se den medflgende vejledning til hurtig start. For at gre alarmen klar til at blive brugt med batterier, se nedenfor. Nr batterierne er sat i, vil du have automatisk opbakning i tilflde af strmsvigt.

Forldreenhed 1 Fjern dkslet til batterirummet.

Tryk batteridkslets clip (B-8) ned og trk dkslet (B-7) udad (fig. 1).

For almindelig overvgning, se den medflgende vejledning til hurtig start.

Talefunktion Nr barnet bliver ldre og ikke behver at blive overvget konstant, kan det bruge talefunktionen.

1 Indstil ON / OFF kontakten (A-8) p babyenheden p OFF (fig. 6). 2 Tnd for forldreenheden ved hjlp af ON/OFF kontakten (B-3).

Indstil lydstyrken p niveau 4-5 (fig. 7). 3 3 Tryk p TALK knappen (A-1) p babyenheden og hold den nede.

Tal s tydeligt i mikrofonen (A-5) (fig. 8).

Vedligeholdelse Rengr enhederne med en fugtig klud. Bortskaffelse af brugte batterier skal ske p en miljvenlig mde.

Miljinformation Bortskaffelse af dit gamle produkt Dit produkt er konstrueret med og produceret af materialer og komponenter af hj kvalitet, som kan genbruges.

Nr dette markerede affaldsbttesymbol er placeret p et produkt betyder det, at produktet er omfattet af det europiske direktiv 2002/96/EC

Hold dig orienteret om systemet for srskilt indsamling af elektriske og elektroniske produkter i dit lokalomrde.

Overhold gldende regler, og bortskaf ikke dine gamle produkter sammen med dit almindelige husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af dine gamle produkter er med til at skne miljet og vores helbred.

Problem Mulig rsag / Lsning Jeg kan ikke f forbindelse Srg for, at begge enheder er indstillet p samme mellem enhederne kanal.

Det tager ca. 10 til 30 sekunder hver gang, fr der etableres en forbindelse.

Du er uden for rkkevidde af det transmitterede signal; der er f.eks. for mange vgge og/eller lofter i signalets bane.

Der tabes forbindelse nu Du er sikkert i nrheden af den praktiske og da; der er afbrydelser i rkkeviddes ydergrnse. Prv et andet sted eller lyden osv. nedst afstanden lidt. Jeg hrer en larmende/ Der er interferens fra et andet RF-apparat eller skrattende lyd. en anden babyalarm i nrheden. Prv at indstille

begge enheder p en kanal med en anden frekvens. Srg for, at begge enheder er indstillet p samme kanal.

Du er tt ved et vindue eller opsamler forstyrrende signaler fra andre apparater (bl.a. andre babyalarmer) meget lngere vk. Flyt enheden vk fra vinduet.

Du er uden for rkkevidde af det transmitterede signal; der er f.eks. for mange vgge og/eller lofter imellem.

Da batteristrmmen evt. er lav, afbrydes lyden (interferens) efterhnden fra den trdlse forbindelse. St nye batterier i forldreenheden som beskrevet ovenfor.

Specifikationen viser en Den anfrte rkkevidde glder kun i fri luft. Inde funktionsrkkevidde p i huset er funktionsrkkevidden begrnset af 150 m. i fri luft og 50 m. antallet og typen af vgge og/eller lofter, der er inde i huset. Hvordan kan imellem. Som sidste mulighed kan du ndre det vre, at mit system kan positionen af babyenheden for at se, om du kan klare meget mindre end det? finde et optimalt sted. Hvad sker der, hvis Du kan stte batterier i babyenheden. Enheden strmmen i lysnettet svigter? skifter s automatisk over til batterier, hvis

strmmen svigter.

Problemlsning

2 Legg i fire 1,5V AA batterier slik at de vender same vei som + og merkene i batterirommet (fig. 2). Batteriene flger ikke med; vi anbefaler Philips Alkaline (alkaliske) batterier.

3 Sett batteriromdekselet (B-7) p plass igjen (fig. 3).

Babyenheten 1 Ta av dekselet p batterirommet (A-6) med en liten, flat skrutrekker (fig. 4). 2 Legg i fire 1,5V AA batterier slik at de vender same vei som + og merkene i

batterirommet (fig. 5). Batteriene flger ikke med; vi anbefaler Philips Alkaline (alkaliske) batterier.

3 Sett batteriromdekselet (A-6) p plass igjen og skru i skruene (fig. 5).

Babymonitoren er n klar for batteridrift!

Strmforsyning - AC strmadapter 230V AC (vekselstrm), 50 Hz (2 inkludert): utgangsspening 9V DC, 200mA. Bare bruk den AC strmadapteren som er inkludert eller en type som er i overensstemmelse med sikkerhetsstandard EN60950 og har flgende spesifikasjon: 9 Volt DC/200mA.

- Batterier: 4 x 1,5V, type AA, alkaliske til foreldreenheten (ikke inkludert).

- Batterier: 4 x 1,5V, type AA, alkaliske til babyenheten (ikke inkludert).

Temperaturomrde - + 10C - + 40C og rekkevidde - inntil 150 meter under ideelle friluftsforhold.

Avhengig av omgivelsene og eventuelle forstyrrelser, kan rekkevidden bli redusert.

Trre materialer Materialtykkelse Tap av rekkevidde Tre, gipspuss, papp, glass (uten < 30cm / 12 0 - 10% metalll eller trder, ikke bly) Murstein, finr < 30cm / 12 5 - 35% Armert betong < 30cm / 12 30 - 100% Metallgitter, -stenger < 1cm / 0.4 90 - 100% Metall, aluminiumplater < 1cm / 0.4 90 - 100%

Vte eller fuktige materialer kan redusere rekkevidden med inntil 100 %.

Overfringsfrekvenser SCD361/00Y Kanal A Kanal B

40.695 MHz 40.675 MHz

Merk: Ettersom kontinuerlig sending er forbudt, kan du bare hre nr babyen lager lyder.

A. Babyenhet A-1 TALK taleknapp A-2 POWER strmlampe A-3 TRANSMIT sendelampe A-4 DC 9V <-

strmforsyningskontakt A-5 Mikrofon A-6 Deksel batterirom A-7 CHANNEL kanalvelger A-8 ON / OFF strmbryter A-9 AC strmadapter

B. Foreldreenhet B-1 POWER strmlampe B-2 DC 9V <-

strmforsyningskontakt B-3 ON / OFF strmbryter /

VOLUME volumkontroll B-4 Hyttaler B-5 Deksel batterirom B-6 Belteklemme B-7 CHANNEL kanalvelger B-8 Klemme p batteridekselet B-9 AC strmadapter

Funksjonell oversikt

Sikkerhetsanvisninger

NO

Gjre babymonitoren klar til bruk

Ekstra funksjon

Vennligst les denne bruksanvisningen nye fr du tar Babymonitoren i bruk, og ta vare p den for framtidig bruk. Babymonitoren er ment vre et hjelpemiddel. Den er ingen erstatning for ansvarlig og skikkelig tilsyn av voksne og m ikke brukes p en slik mte.

Srg for at babyenheten og adapterledningen er utenfor babyens rekkevidde (minst 1 meter unna).

Babyenheten m aldri plasssseres i barnesengen eller lekegrinden. Babymonitoren m aldri brukes der det er fuktig eller i nrheten av vann. For hindre elektrisk stt, la vre pne noen av delene p baby- eller

forelsdreenheten, unntatt dekslene til batterirommene.

Viktig informasjon

Spesifikasjoner

Babymonitoren kan brukes med nettstrm eller batteristrm.Vil du gjre monitoren klar til bruk med nettstrm, se vedlagte Hurtigveiledning.Vil du gjre monitoren klar til bruk med batteristrm, se nedenfor. Nr batteriene er p plass, har du automatisk reservestrm i tilfelle nettstrmmen blir borte.

Foreldreenheten 1 Ta av dekselet p batterirommet.

Trykk ned klemmen p batteridekselet (B-8) og trekk av dekselet (B-7) (fig. 1).

For vanlig monitoring, se vedlagte Hurtigveiledning.

Talefunksjon Hvis barnet er blitt eldre og det ikke er behov for hre det stadig, kan barnet bruke talefunksjonen.

1 Skru strmbryteren ON / OFF (A-8) babyenheten av OFF (fig. 6). 2 Bruk strmbryteren ON/OFF (B-3) til sl p foreldreenheten.

Still volumkontrollen p 4-5 (fig. 7). 3 3 P babyenheten, trykk og hold taleknappen TALK (A-1) og tal s klart inn i

mikrofonen (A-5) (fig. 8).

Vedlikehold Enhetene kan rengjres med en fuktig klut. Kast utbrukte batterier p en miljvennlig mte.

Miljinformasjon Avhending av gamle produkter Produktet er utformet og produsert i materialer og komponenter av hy kvalitet, som kan resirkuleres og brukes p nytt.

Nr denne sppelbtten med kryss p flger med et produkt, betyr det at produktet dekkes av det europeiske direktivet 2002/96/EU

Finn ut hvor du kan levere inn elektriske og elektroniske produkter til gjenvinning i ditt lokalmilj.

Overhold lokale regler, og ikke kast gamle produkter sammen med husholdningsavfallet. Riktig avhending av de gamle produktene dine vil hjelpe til med forhindre potensielle negative konsekvenser for miljet og menneskers helse.

Problem Mulig rsak / Lsning Det er ingen forbindelse Kontroller at begge enhetene er stilt inn p mellom de to enhetene. samme kanal.

Det vil ta ca. 10 - 30 sekunder hver gang fr forbindelsen blir opprettet.

Du er utenfor rekkevidde for sendersignalet; det er for mange vegger og/eller tak o.l. i signalveien.

Av og til blir forbindelsen Du er antagelig ved yttergrensen for praktisk brutt, der er forstyrrelser, rekkevidde. Prv fra et annet sted eller gjr osv. avstanden litt kortere. Jeg hrer sty/en skrapende rsaken kan vre interferens fra en annen lyd. RF-anordning eller babymonitor i nrheten. Prv

sl begge enhetene over p en annen kanal. Kontroller at begge enhetene er stilt inn p samme kanal.

Du er like ved et vindu og fr inn forstyrrende signaler fra andre apparater (som f.eks. babymonitorer) lenger unna. Flytt deg bort fra vinduet.

Du er utenfor rekkevidde for sendersignalet; det er for mange vegger og/eller tak o.l. i signalveien.

Nr batteriet er nesten utladet, blir lyden (interferens) fra trdls link gradvis forringet. Sett nye batterier i foreldreenheten slik beskrevet ovenfor.

Spesifikasjonen viser en Den spesifiserte rekkevidden gjelder bare i friluft. operasjonsradius p 150 m i Inne i huset blir den faktiske avstanden redusert friluft og 50 m inne i huset. av antall og type vegger og/eller tak som hindrer Hvorfor virker systemet signalet. Hvis det er absolutt ndvendig, kan du mitt bare innenfor en mye flytte babyenheten for se om du kan finne en kortere avstand? optimal plassering. Hva skjer i tilfelle Du kan velge sette batterier i babyenheten. strmbrudd? Den vil da automatisk sl over p batteristrm

hvis nettstrmmen svikter.

Problemlsing

A. Baby unit

B. Parent unit

1

3

2

4

5 6

7 8

2 Pil kabinin icindeki + ve isaretlerine dikkat ederek 1.5V AA pilleri yerlestiriniz (resim. 2). Piller dahil dgildir; Philips Alkaline piller tavsiye edilir.

3 Pil kapagini (B-7) kapatiniz (resim. 3).

Bebek cihazi 1 Kucuk bir tornavida yardimi ile pil kapagini (A-6) aciniz (resim. 4). 2 Pil kabinin icindeki + ve isaretlerine dikkat ederek 1.5V AA pilleri yerlestiriniz

(resim. 5). Piller dahil dgildir; Philips Alkaline piller tavsiye edilir.

3 Pil kapagini (A-6) tornavida ile kapatiniz (resim. 5).

Bebek telsisiniz pil uzerinden kullanima hazir vaziyette!

Power (ceyran) gerekceleri - AC power adaptor 230V AC, 50 Hz (2 dahil): output

(cikis) voltaj 9V DC, 200mA. Sadece Ac power adaptor kullanin. Bunun disinda sadece standart guvenlik EN60950 uyan ve tayin numarasi: 9 Volt DC/200mA olan cihazlari baglayiniz.

- Piller: 4 x 1.5V,AA alkaline for Ebeveyn cihazi (dahil degildir).

- Piller: 4 x 1.5V,AA alkaline for Bebek cihazi (dahil degildir).

Calisma acisi - + 10C - + 40C - Acik alanda kapsama alani 150 metredir. Kapsama alani

tamamen telsizin bulundugu cevreye baglidir.

Kuru materyaller Materyal kalinligi Alicinin cekis dusmesi Tahta, alci, karton < 30cm / 12 0 - 10% cam (metalsiz) Tas, tripleks < 30cm / 12 5 - 35% Sert beton < 30cm / 12 30 - 100% Demir parmakliklar < 1cm / 0.4 90 - 100% Metal ve aluminium < 1cm / 0.4 90 - 100%

Islanmis sekilde veya cogu materyallerdeki dusus 100% cikabilir.

Transmisyon Frekanslar SCD361/00Y Channel (kanal) A Channel (kanal) B

40.695 MHz 40.675 MHz

Not: Devamli transmisyon yasaklandigindan beri, bebeginizin sadece ses yaptiinda duyacaksiniz.

A. Bebek cihazi A-1 TALK ( konusma) dugmesi A-2 POWER (acik) isigi A-3 TRANSMIT (baglanti) isigi A-4 DC 9V <- doldurma

noktasi A-5 Mikrofon A-6 Pil kapagi A-7 CHANNEL (kanal) secim dugmesi A-8 ON/OFF (ac/kappa) secim

dugmesi A-9 AC power adaptoru

B. Ebeveyn cihazi B-1 POWER (acik) isigi B-2 DC 9V <- doldurma noktasi B-3 ON/OFF (ac/kappa) dugmesi /

VOLUME (ses) kontrol B-4 Hoparlor B-5 Pil kapagi B-6 Cihaz kemeri B-7 CHANNEL (kanal) secim noktasi B-8 Pil kapa kskac B-9 AC power adaptoru

Guvenlik yonergisi

TR

Bebek telsizini kullanima hazir haline getirmek

Ekstra fonksiyonlar

Lutfen bebek telsizini kullanmadan once bu genel kullanimi dikkatle okuyunuz ve iyi saklayiniz. Bu bebek telsizi yardim maktasi ile uretilmistir. Sadece yardimci cihaz olak kullanilabilir.

Bebek nitesi ve adaptr kablosunu ocuklardan uzak tutunuz (en az 1 metre). Bebek nitesini bebein yata iinde ya da oyun yerine brakmaynz. Bebek monitrn nemli ya da suya yakn bir yerde brakmaynz. Elektrik okunu nlemek iin pil kompartman haricinde bebek nitesi ve

ebeveyn nitesinin iini amaynz

Onemli bilgiler

Teknik tayinler

Almis oldugunuz bebek telsizi anasebeke veya pil uzerinden calismaktadir.Telsizi anasebekeden kullanim haline getirmek icin beraberinde olan Quick Start Guide a bakabilirsiniz.Telsizi pil ile kullanim haline getirebilmek icin asagida terifeye bakiniz. Pilleri cihazin icine soktuktan sonra anasebeke hatasini onlemek icin otomatikmen back-up (hafizaya kayit) uygulamasi gerceklesir.

Ebeveyn cihazi 1 Pil kapagini cikartiniz. Pil kapaginin isaretlenmis yerine basin (B-8) ve kapagi

disari dogru acin (B-7) (resim. 1).

Temel uyarilar icin beraberinde olan Quick Start Guide a bakabilirsiniz.

Konusma fonksiyonu Eger cocugunuzun yasi ilerlemis ve devali dinlenmekten rahatsiz oluyorsa, telsziz, konusma konusma amaciylada kullanilabilir.

1 ON / OFF (ac/kappa) salteri (A-8) OFF a getiriniz (resim. 6). 2 Ebeveyn cihazindaki salteri ON/OFF u degistiniz (B-3). Ses duzeyini 4-5 yapiniz

(resim. 7). 3 Bebek cihazindaki TALK (konus) dugmesini basili bir sekilde tutup mokrofona

(A-5) konusabilirsiniz (A-1) (resim. 8).

Bakim Bebek telsizini islak bir bez parcasiyla siliniz. Pilleri cevreye zarar vermeyecek bir sekilde imha ediniz.

Tketicinin Bilgisine Eski rnnzn atlmas rnnz, geri dnme tabi tutulabilen ve yeniden kullanlabilen, yksek kalitede malzeme ve paralardan tasarlanm ve retilmitir.

Bir rne, arp iaretli tekerlekli p arabas iaretli etiket yaptrlmas, sz konusu rnn 2002/96/EC sayl Avrupa Ynergesi kapsamna alnmas anlamna gelir.

Ltfen, elektrikli ve elektronik rnlerin toplanmas ile ilgili bulunduunuz yerdeki sistem hakknda bilgi edinin.

Ltfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen rnlerinizi, normal evsel atklarnzla birlikte atmayn. Eskiyen rnnzn atk ilemlerinin doru biimde gerekletirilmesi, evre ve insan sal zerinde olumsuz etkilere yol almasn nlemeye yardmc olacaktr.

Problem Olasi nedenler / cozum Cihazlar (ebeveyn cihazi/ Cihazlarin ayni frekansta olmalarina dikkat ediniz. bebek cihazi) arasinda Baglanti, cihazlari actiktan yaklasik 10 veya baglanti kuramiyorum. 30 saniye sonra gerceklesmektedir.

Kapsama alaninin disindasiniz veya kapsama alaninin icinde yuksek engeller var.

Baglantida bazen kesintiler Kapsama alaninin disina yaklasmaktasiniz. meydana geliyor. Yerinizi degistirin veya mesafeyi kisaltin. Net olmayan sesler/ Yakinlarda size ait olmaya baska bir RF telsizi veya gurultuler duyuyorum. bir bebek telsizi var. Size ait olan cihazlarin

frekanslarini degistirin, bunlarin frekanslarinin ayni olmalarina dikkat ediniz.

Cama yaklasik bir yerdesiniz ve baska cihazlardan sinyal aliyorsunuz (bebek telsizi dahil). Camdan uzaklasiniz.

Kapsama alani disindasiniz. Baglantiyi yuksek duvarlar engelliyor.

Piliniz bitmek uzere baglanti gitgide azalmaktadir. Ebeveynin pillerini yukaridaki tarifeye gore degistiriniz.

Bildiride kapsama alaninin Bildirilen kapsama alani sadece acik havada acik havada 150 metre gecerlidir. Ev icindeki baglanti duvarlarin ve oldugunu v

Manualsnet FAQs

If you want to find out how the Avent Philips works, you can view and download the Philips Avent SCD361/05 SCD361 Baby Monitor User Manual on the Manualsnet website.

Yes, we have the User Manual for Philips Avent as well as other Philips manuals. All you need to do is to use our search bar and find the user manual that you are looking for.

The User Manual should include all the details that are needed to use a Philips Avent. Full manuals and user guide PDFs can be downloaded from Manualsnet.com.

The best way to navigate the Philips Avent SCD361/05 SCD361 Baby Monitor User Manual is by checking the Table of Contents at the top of the page where available. This allows you to navigate a manual by jumping to the section you are looking for.

This Philips Avent SCD361/05 SCD361 Baby Monitor User Manual consists of sections like Table of Contents, to name a few. For easier navigation, use the Table of Contents in the upper left corner.

You can download Philips Avent SCD361/05 SCD361 Baby Monitor User Manual free of charge simply by clicking the “download” button in the upper right corner of any manuals page. This feature allows you to download any manual in a couple of seconds and is generally in PDF format. You can also save a manual for later by adding it to your saved documents in the user profile.

To be able to print Philips Avent SCD361/05 SCD361 Baby Monitor User Manual, simply download the document to your computer. Once downloaded, open the PDF file and print the Philips Avent SCD361/05 SCD361 Baby Monitor User Manual as you would any other document. This can usually be achieved by clicking on “File” and then “Print” from the menu bar.