Candy CDE32 1X User Instructions PDF

Pages 16
Year 0
Language(s)
German de
English en
French fr
Italian it
Spanish sp
Dutch; Flemish nl
Portuguese pt
1 of 16
1 of 16

Summary of Content for Candy CDE32 1X User Instructions PDF

Page 3

wij danken u en felici- teren ons met de door u gedane keuze... Dit nieuwe produkt, zorgvuldig ontworpen en geconstrueerd uit materialen van de aller- beste kwaliteit, is ge- degen uitgetest om al uw eisen voor een per- fect kookresultaat te kunnen bevredigen... Wij verzoeken u daarom de eenvoudige instruc- ties te lezen en te res- pecteren, dewelke het u toe zullen staan om al vanaf het eerste gebruik uitstekende resultaten te bereiken... Met dit moderne ap- paraat doen wij u onze welgemeende geluk- wensen toekomen...

Page 4

emploi Plaques electriques (Fig... 1 - 2 - 3) Amener le bouton de commande correspondant la plaque choisie en regard de la puissance souhaite, sachant quau numro le plus lev correspond le maximum de puissance (voir tableau utilisation des plaques lectriques)... Plaques rapides et normales: rotation dans un sens indiffrent pour amener le bouton en regard de la puissance choisie de 0 6... Plaques automatiques: rotation coulissante dans le sens des aiguilles dune montre de 0 12... Lclairage dune lampe tmoin signale quune plaque de cuisson est en fonction... Pour de certains types de voyants lumineux la permanence dune lgre luminiscence mme commandes dconnectes est tout fait normale...

Page 5

emploi Plaques electriques (Fig... 1 - 2 - 3) Amener le bouton de commande correspondant la plaque choisie en regard de la puissance souhaite, sachant quau numro le plus lev correspond le maximum de puissance (voir tableau utilisation des plaques lectriques)... Plaques rapides et normales: rotation dans un sens indiffrent pour amener le bouton en regard de la puissance choisie de 0 6... Plaques automatiques: rotation coulissante dans le sens des aiguilles dune montre de 0 12... Lclairage dune lampe tmoin signale quune plaque de cuisson est en fonction... Pour de certains types de voyants lumineux la permanence dune lgre luminiscence mme commandes dconnectes est tout fait normale...

Page 6

maintenance Before every operation its necessary to disconnect the apparatus... To obtain a higher life of the apparatus concerned its indispensable to carry out at regular intervals a carefully general cleaning bearing in mind the following: - the s/s and/or

Page 7

rapida - normale automatica intensit calore quick - normal automatic intensity of heat rapide - normale automatique intensit chaleur schnell-normal automatik hitze rpida - normal automtica intensidad calor snel-normaal automatisch hevigheid warmte rpida - normal automatica intensidade do calor

Page 8

Commandes: voir instructions panneau de commandes

Page 9

Apparecchio classe I (tipo Y): pu essere accostato a mobili che superano in altezza il piano di lavoro... Apparatus class I (type Y): it can be brought near furniture being higher than the work-top Appareil classe I (type Y): peut tre mis contre les meubles dpassant en hauteur le plan de travail... Gert der Klasse I (Typ Y): kann an solche Mbel angestellt werden, die hher als die Arbeitsche sind... Aparato clase I (tipo Y): se puede instalar acercado a muebles que sobresalen de la altura de la supercie de trabajo... Toestel klas I (type Y): het kan naast meubels geplaatst worden die hoger zijn dan het werkbland... Aparelho classe I (tipo Y): pode ser instalado ao lado de mveis de altura superior ao plano de cozedura...

Page 10

NORMAL 145 1000 NORMAL 180 1500 RELEASED 7 POSITIONS (06) QUICK 145 1500 CLOCKWISE AND ANTICLOCKWISE ROTATION QUICK 180 2000~ 230 V

Page 11

onderhoud Voor iedere handeling de apparatuur elektrisch uitschakelen... Voor een lange levensduur van de apparatuur is het onont- beerlijk periodiek een de- gelijke algemene schoon- maak uit te voeren en daarbij rekening te hou- den met het volgende: - de stalen en/of ge-

Page 12

installation These instructions are turned to the skilled installer as a guide to installation, regulation and maintenance in compliance with the laws and the rules in force... Any of these operations must always be carried out when the appliance has been disconnected from the electric system...

Page 13

instructies voor de installateur installatie De onderstaande in- structies zn bedoeld voor de gekwalificeerde installateur, die de in- stallatie, regeling en het onderhoud uitvoert vol- gens de geldende wet- ten en normen... Reparaties moeten altd worden uitgevoerd ter- wjl de stroomvoorzien- ing van het apparaat is onderbroken...

Page 14

I GB F di un efficace collegamento di terra secondo le norme e le disposizioni di legge in vigore... La messa a terra obbligatoria a termini di legge... Nel caso che lapparecchiatura non sia munita di cavo e/o di re- lativa spina utilizzare materiale idoneo per lassorbimento indicato in targa matricola e per la temperatura di lavoro... Il cavo in nessun punto dovr raggiungere una temperatura superiore di 50 C a quella ambiente...

Page 15

- dat het stroomvoorzienende apparaat voorzien is van een effectieve aardeverbinding volgens de weelk voorge- schreven normen en beschik- kingen... Het aarden is verplicht volgens de wet... In het geval dat het apparaat niet is uitgerust met een kabel en/of stekker, dient gebruik gemaakt te worden van ma- teriaal, geschikt voor de stroomvoering en de werktem- peratuur, zoals aangegeven op de registratieplaat... De kabel mag op geen enkel punt een temperatuur bereiken die hoger is dan 50C boven de omgevingstemperatuur...

Page 16

Dans un souci constant damlioration qualitative, le constructeur se rserve la possibilit dapporter ses produits les modifications utiles, sans compromettre ses caractristiques essentielles... Le constructeur dcline toutes responsabilit pour deventuelles inexactitudes contenues dans cette notice, imputables des erreurs dimpression ou de transcription...

Manualsnet FAQs

If you want to find out how the CDE32 1X Candy works, you can view and download the Candy CDE32 1X User Instructions on the Manualsnet website.

Yes, we have the User Instructions for Candy CDE32 1X as well as other Candy manuals. All you need to do is to use our search bar and find the user manual that you are looking for.

The User Instructions should include all the details that are needed to use a Candy CDE32 1X. Full manuals and user guide PDFs can be downloaded from Manualsnet.com.

The best way to navigate the Candy CDE32 1X User Instructions is by checking the Table of Contents at the top of the page where available. This allows you to navigate a manual by jumping to the section you are looking for.

This Candy CDE32 1X User Instructions consists of sections like Table of Contents, to name a few. For easier navigation, use the Table of Contents in the upper left corner.

You can download Candy CDE32 1X User Instructions free of charge simply by clicking the “download” button in the upper right corner of any manuals page. This feature allows you to download any manual in a couple of seconds and is generally in PDF format. You can also save a manual for later by adding it to your saved documents in the user profile.

To be able to print Candy CDE32 1X User Instructions, simply download the document to your computer. Once downloaded, open the PDF file and print the Candy CDE32 1X User Instructions as you would any other document. This can usually be achieved by clicking on “File” and then “Print” from the menu bar.