Brandt MAP-5511 Breadmaker User Manual PDF

Pages 42
Year 2008
Language(s)
English en
French fr
Danish dk
Spanish sp
1 of 42
1 of 42

Summary of Content for Brandt MAP-5511 Breadmaker User Manual PDF

Page 3

La prparation est trs importante pour obtenir les meilleurs rsultats... Prenez votre temps pour lire attentivement les recettes et pour doser et peser correctement les ingrdients... Veillez bien respecter lordre et les doses recommandes des ingrdients indiqus dans la recette, pour obtenir les meilleurs rsultats... Aprs avoir utilis la machine plusieurs fois, vous serez toutefois en mesure dadapter les ingrdients votre got... Utilisez toujours le gobelet mesureur (19)

Page 4

2... COLORATION/INTENTIS DE BRUNISSAGE: Lors de la slection des Menus 1 6, vous pouvez slectionner galement lintensit de brunissage de la crote: ple, coloration moyenne ou fonce... La machine est slectionn par dfaut sur lintensit moyenne... Pour dfinir la coloration souhaite, appuyez sur la touche coloration de crote (15)... Le tmoin lumineux correspondant la coloration de crote (10/11/12) slectionne sallumera... Et lcran affichera le temps du programme correspondant...

Page 5

MAINTIEN DU PAIN AU CHAUD: Lorsque la minuterie arrive 0:00, le cycle de cuisson est achev... La machine met trois bips sonores longs et trois courts, alternativement... Vous pouvez alors sortir le pain... Si vous ne souhaitez pas sortir le pain, la machine le maintiendra au chaud automatiquement durant 60 minutes, afin dviter que la mie du pain ne devienne pteuse... Durant cette fonction, les deux points (:) clignoteront... Pour interrompre cette fonction de maintien au chaud, appuyez sur la touche Stop (18), jusqu ce que la machine mette un bip sonore, et dbranchez-la de la prise de courant...

Page 6

RECETTES: Dans les pages suivantes, nous vous prsentons quelques recettes raliser avec votre machine pain... Veillez bien respecter les doses recommandes des ingrdients indiqus dans la recette et ajoutez les ingrdients dans la cuve toujours dans lordre indiqu, pour obtenir les meilleurs rsultats... Aprs avoir utilis la machine plusieurs fois, vous serez toutefois en mesure dadapter les ingrdients votre got... Conseil: Mlangez la levure aux ingrdients secs (farine) et jamais aux ingrdients liquides...

Page 7

Avec cette recette, vous pourrez faire votre propre beurre, base de crme frache... Plus la teneur en graisse de la crme est leve et plus obtiendrez de beurre... Il se peut que vous aillez rpter la dmarche si la teneur en graisse de la crme est peu leve (32-36%)... Les ingrdients faible teneur en graisse ou les produits allgs ne sont pas aptes pour cette recette...

Page 8

... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15

Page 9

le rsultat nest pas celui souhait (par exemple, le pain na pas lev ou nest pas bien cuit)? Vrifiez que vous avez bien respect les quantits dingrdients requises, que la levure tait en parfait tat et que vous avez utilis le bon programme pour la recette choisie...

Page 11

agrs par les administrations locales, ou aux prestataires qui facilitent ce service... Llimination spare dun dchet dlectromnager permet dviter dventuelles consquences ngatives pour lenvironnement et la sant, drives dune limination inadquate, tout en facilitant le traitement et le recyclage des matriaux quil contient, avec la considrable conomie dnergie et de ressources que cela implique... Afin de souligner lobligation de collaborer la collecte slective, le marquage ci-dessus appos sur le produit vise rappeler la non-utilisation des conteneurs traditionnels pour son limination... Pour davantage dinformation, contacter les autorits locales ou votre revendeur...

Page 12

1... Lg 2... Ovnrude 3... Ovnrum 4... Varmeelement 5... lteblad 6... Ovnrummets hndtag 7... Bageform 8... Drivaksel 9... LCD display 10... Lav bruningsgrad 11... Middel bruningsgrad 12... hj bruningsgrad 13... Tast til vejning af dej 14... Timer -knapper 15... tast til indstilling af bruningsgrad 16... Program tast 17... Start tast 18... Stop tast 19... Mlebger 20... Dobbel mleske 21... Dejkrog

Page 13

Det er vigtig at udfre en njagtig afmlning af ingredienserne for at opn det bedste resultat... Ls opskrifterne grundigt igennem... Afml og vej ingredienserne njagtigt... Det anbefales at flge opskrifternes rkkeflge og ingrediensafmlninger for at opn de bedste resultater men efter at apparatet er blevet brugt nogle gange, kan afmlningen af ingredienser udfres efter smag og behag... Ml altid flydende ingredienser

Page 14

BRDET HOLDES VARMT: Nr timeren nr 0:00, er brdet frdigbagt... Maskinen frembringer skiftevis tre lange og tre korte fljt... Man vil da kunne tage brdet ud af maskinen... Hvis man ikke nsker at tage brdet ud af maskinen endnu, holder apparatet automatisk brdet varmt i 60 minutter s man undgr at det bldgres... I lbet af dette tidsinterval, blinker symbolet (:)... nsker man at afbryde denne funktion, skal man trykke p Stop tasten (18) indtil man hrer et fljt og derefter trkker man stikket ud af stikkontakten...

Page 15

LAGERBEVARELSE: Apparatet er forsynet med en sikringsanordning som beskytter maskinen imod strmafbrydelser i 6 minutter hvis bagemakinen afbrydes ved et uheld mens den er tndt... Apparatet fortstter med det program den var indstillet p hvis bagemaskinen tilsluttes inden der er get 6 minutter... Med visse bageopskrifter kan det dog vre ndvendigt at starte det valgte program forfra igen da selv den mindste afbrydelse kan delgge opskriften... Hvis strmafbrydelsen varer i mere end 6 minutter og hvis brdet kun skal bages let, br man flge anvisningerne i nste afsnit...

Page 16

OPSKRIFTER: Nedenfor flger nogle nyttige opskrifter... Det anbefales at flge opskrifterne nje samt ingrediensml i den angivne rkkeflge for at opn det bedste resultat... Efter at apparatet er blevet brugt nogle gange, kan man dog tilpasse ingrediensmngden efter smag og behag... Et godt tip: Bland gret med de faste ingredienser (mel) og ikke med vsker...

Page 17

Programmet varer 30 minutter... Efter 15 minutter bliver flden til fldeskum... Derefter skummer flden og bliver til valle og sdt smr... Man vil da kunne se smrklumperne... Nr programmet er frdig gr man gre flgende: 1... Hld vallen ud og hld en kop koldt

Page 18

... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15

Page 19

det endelige resultat ikke er som forventet (f... eks brdet har ikke hvet sig eller dejen er ikke blevet bagt)?... Man br sikre sig at have anvendt de rigtige ingrediensmngder, at gret ikke er gammelt og have fuldt opskriftens anvisninger...

Page 21

den lokale genbrugsstation... Nr man bortskaffer restprodukter separat, undgr man at skade den menneskelige sundhed samt miljet og muliggr at apparatets affaldsmaterialer kan behandles og genudnyttes for derved at opn vigtige energi- og ressource besparelser... For at understrege det vigtige i at forpligte sig til at vre med i et kildesorteringsprogram er apparatet markeret med denne mrkning som betyder at maskinen ikke m smides i en almindelig container... Kontakt den lokale genbrugsstation eller forhandleren hvis De nsker mere information...

Page 22

1... Cover 2... Display window 3... Baking chamber 4... Resistance 5... Kneading blade 6... Bread mould handle 7... Bread mould 8... Driving shaft 9... Initial Screen 10... Light colour 11... Medium colour 12... Dark colour 13... Bread weight button 14... Timer buttons 15... Crust colour button 16... Menu button 17... Start Button 18... Stop Button 19... Measuring glass 20... Double measuring spoon 21... Hook

Page 23

It is essential to carry out the preparation very carefully to obtain the best results... Allow sufficient time to carefully read the recipes and measure and weigh the ingredients exactly... The order and the measurements for the ingredients should be used as indicated in the recipes to maintain the best results, after the machine has been used a few times, the ingredients can be altered to suit your taste... Always measure liquid ingredients

Page 24

KEEPING THE BREAD WARM: When the timer reaches 0:00, baking has finished... The breadmaker emits three long bleeps and three short alternating ones... The bread can then be removed... The bread can be left warm for 60 minutes automatically if we don't want to remove it and this will keep it from going soft... During this time the following will flash (:)... To stop this warming process, press stop button (18) until a bleep can be heard and unplug the breadmaker...

Page 25

MEMORY RETENTION: The breadmaker is fitted with 6 minutes protection against power cuts... Should the machine be accidentally disconnected while working, the appliance will continue with the programme if connected within 6 minutes... However, with some recipes, the programme may need to be restarted, as even a slight interruption may spoil the recipe... If the power cut has exceeded the 6 minute period, and if the bread only needs to bake the dough, follow the steps from the next section...

Page 26

RECIPES: Here are some recipes... The order and the measurements indicated should be used for the ingredients as indicated in the recipes to maintain the best results, after the machine has been used a few times, the ingredients can be altered to suit your taste... Tip: Add the yeast to the dry ingredients (flour) and not to the liquid ones...

Page 27

Menu 11 JAM Make your own homemade jams with strawberries, oranges or other fruits... 500g of fresh or frozen fruit 500g of sugar (1:1) When the menu has finished and while the jam is still warm, pour into jars and carefully close the lids...

Page 28

... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15

Page 29

The result is not as good as it should be e... g, the bread did not rise or has not been baked... Ensure that the correct quantities of ingredients have been used, that the yeast is not off and the amounts stated in the recipe have been used...

Page 31

to a dealer providing this service... Disposing of a household appliance separately avoids possible negative consequences for the environment and health deriving from inappropriate disposal and enables the constituent materials to be recovered to obtain significant savings in energy and resources... To remind you that you must collaborate with a selective collection scheme, the symbol shown appears on the product warning you not to dispose of it in traditional refuse containers... For further information, contact your local authority or the shop where you bought the product...

Page 32

1... Tapa 2... Ventana de visualizacin 3... Cmara de horneado 4... Resistencia 5... Pala de amasado 6... Asa del molde de pan 7... Molde de pan 8... Eje impulsor 9... Pantalla LCD 10... Color claro 11... Color medio 12... Color oscuro 13... Botn peso del pan 14... Botones del temporizador 15... Botn color de corteza 16... Botn Men 17... Botn Start 18... Botn Stop 19... Vaso graduado 20... Cuchara doble de medicin 21... Gancho

Page 33

Es importante llevar a cabo una preparacin con mucho cuidado para obtener los mejores resultados... Concdase el tiempo necesario para leer detenidamente las recetas y para medir y pesar los ingredientes exactamente... Le recomendamos utilizar el orden y las medidas de los ingredientes segn indican las recetas para obtener los mejores resultados pero despus de utilizar la mquina varias veces, podr adecuar las cantidades de los ingredientes segn su gusto... Mida siempre los ingredientes lquidos

Page 34

Una vez que haya seleccionado el men, color de corteza y el peso del pan, accione el botn de Start (17) para que la mquina inicie el programa seleccionado... Los dos puntos (:) parpadearn y la mquina comenzar con su programa... Si ha accionado el temporizador, la funcin de inicio diferido comenzar la cuenta atrs... Para detener o cancelar el programa pulse el botn de Stop (18)...

Page 35

RETENCIN DE MEMORIA: La mquina de pan dispone de una proteccin de 6 minutos contra interrupciones en el suministro elctrico... En el caso de que el aparato se desconecte accidentalmente mientras est funcionando... El aparato seguir con el programa si se vuelve a conectar antes de que pasen 6 minutos... Sin embargo, con algunas recetas, puede que necesite comenzar de nuevo el programa, porque incluso una pequea

Page 36

RECETAS: A continuacin les ofrecemos algunas recetas... Le recomendamos utilizar el orden y las medidas orientativas de los ingredientes segn indican las recetas para obtener los mejores resultados, pero despus de utilizar la mquina varias veces, podr adecuar las cantidades de los ingredientes segn su gusto... Consejo: Aada la levadura a los ingredientes secos (harina) y no al lquido...

Page 37

Men 10: MANTEQUILLA Con esta receta, puede hacer su propia mantequilla con nata de montar... Cuanto mayor sea el porcentaje de grasa de la nata, ms cantidad de mantequilla obtendr... Puede que tenga que repetir el proceso si el porcentaje de grasa es relativamente bajo (32 36%)... Los ingredientes con poca grasa o de dieta no son aptos para esta receta...

Page 38

... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15

Page 39

el resultado no es tan bueno como debera (p... ej... el pan no subi o no se coci)? Asegrese de que haya utilizado las cantidades correctas de los ingredientes, de que la levadura no estaba demasiado pasada y de que utiliz la configuracin establecida en la receta...

Page 41

especficos de recogida, diferenciados por las administraciones locales, o distribuidores que faciliten este servicio... Eliminar por separado un residuo de electrodomstico, significa evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud, derivadas de una eliminacin inadecuada, y permite un tratamiento, y reciclado de los materiales que lo componen, obteniendo ahorros importantes de energa y recursos... Para subrayar la obligacin de colaborar con una recogida selectiva, en el producto aparece el marcado que se muestra como advertencia de la no utilizacin de contenedores tradicionales para su eliminacin... Para mas informacin, ponerse en contacto con la autoridad local o con la tienda donde adquiri el producto...

Manualsnet FAQs

If you want to find out how the MAP-5511 Brandt works, you can view and download the Brandt MAP-5511 Breadmaker User Manual on the Manualsnet website.

Yes, we have the User Manual for Brandt MAP-5511 as well as other Brandt manuals. All you need to do is to use our search bar and find the user manual that you are looking for.

The User Manual should include all the details that are needed to use a Brandt MAP-5511. Full manuals and user guide PDFs can be downloaded from Manualsnet.com.

The best way to navigate the Brandt MAP-5511 Breadmaker User Manual is by checking the Table of Contents at the top of the page where available. This allows you to navigate a manual by jumping to the section you are looking for.

This Brandt MAP-5511 Breadmaker User Manual consists of sections like Table of Contents, to name a few. For easier navigation, use the Table of Contents in the upper left corner.

You can download Brandt MAP-5511 Breadmaker User Manual free of charge simply by clicking the “download” button in the upper right corner of any manuals page. This feature allows you to download any manual in a couple of seconds and is generally in PDF format. You can also save a manual for later by adding it to your saved documents in the user profile.

To be able to print Brandt MAP-5511 Breadmaker User Manual, simply download the document to your computer. Once downloaded, open the PDF file and print the Brandt MAP-5511 Breadmaker User Manual as you would any other document. This can usually be achieved by clicking on “File” and then “Print” from the menu bar.